L'Ajuntament de Sabadell ha modificat els criteris de la taxa de residus per adaptar-se a les possibilitats de cada espai domèstic

[gallery columns="2" size="large" ids="5250,5241"]

Tal com afirma el comunicat de l'Ajuntament: "La nova taxa de residus és una taxa que globalment cobreix un 40% del cost real del servei de recollida (els contenidors) i del tractament de residus (el cost de portar a les plantes de selecció i el cost d’aquesta selecció dels residus que no separem a casa i que, per tant, no portem als contenidors de selectiva). Això suposa 7.568.000€ d’ingressos estimats per la taxa sobre els 18.824.000€ dels costos.

Aquesta taxa incorpora com a novetat l’Índex de Referència de Suficiència de Catalunya com a base per al càlcul de la taxa. Cal tenir en compte que, a banda de la renda familiar, la taxa també es basa en al valor cadastral de la finca.

Donat que l’Ajuntament no pot saber quants residus genera cada família, la taxa es paga en funció de la renda disponible de les famílies sota el principi d’economia redistributiva: qui més té, més paga. Al 2018 els únics canvis en la taxa fan referència a la part de la renda."

 

A diferència del que han volgut difondre alguns partits de dretes de la ciutat mitjançant missatges enganyosos (i en alguns casos mentides descarades), aquesta taxa s'adapta a les possibilitats de cada llar mitjançant un càlcul proporcional i progressiu en base als ingressos totals:

  • El 18% de les llars tenen un descompte del 100%. Abans ja existien bonificacions, però ara s'apliquen automàticament, sense necessitat de sol·licitar-les. Aquest descompte beneficia a les 15.000 famílies que ingressen menys de 1.374€ mensuals.
  • El 56% de les llars paguen igual o menys que abans. Aquesta xifra inclou les famílies que no paguen res. Les bonificacions són proporcionals als ingressos de les llars a les quals entren entre 1.374€ i 2.987€ mensuals.
  • El 18% de les llars ha de pagar un augment de 3,18€ (mitjana anual) respecte a l'any anterior. Es tracta de les famílies que ingressen entre 2.987€ i 3.585€ mensuals.
  • El 20% de les llars ha de pagar entre 12,3€ i 37,8€ (mitjana anual) més que l'any anterior. Es tracta de les famílies que ingressen entre 3.585€ i 7.170€ mensuals. Qui més paga d'aquesta franja cobra 86.051€ anuals.
  • El 5% de les llars ha de pagar entre 79.09 i 159,13€ (mitjana anual) més que l'any anterior. Es tracta de les famílies que ingressen més de 7.170€ mensuals. Qui més paga d'aquesta franja ingressa més de 121.906€ anuals, que equival a més de 10.000€ mensuals.

Per veure les dades completes podeu picar aquí.

El que ressalta d'aquestes xifres és precisament que les rendes baixes i mitjanes són les que menys paguen, sumant-hi l'augment de les bonificacions que s'ha aplicat amb el canvi de model de taxació. Les rendes més altes, en canvi, sí que han viscut un augment molt notable del cost de la taxa. El que estan fent els partits de la dreta és, per una banda, defensar els interessos de qui més té, i per l'altra, fer campanya política jugant amb les necessitats de les classes populars.

Des de la Crida per Sabadell considerem que tot hauria de seguir aquesta lògica redistributiva. No té sentit que hagi de pagar els mateixos impostos una persona que cobra menys de 600€ al mes que una que en cobra 6000€. Les lògiques del capitalisme normalitzen la desigualtat. Nosaltres hem vingut a treballar per desmuntar aquestes lògiques, i per acabar amb tots els privilegis.

Per altra banda, com explica també l'Ajuntament, "qualsevol família, bonificada per renda o no, pot obtenir una bonificació del 90% de la taxa si demostren que fan selecció a casa de les diferents fraccions (cartró, vidre, envasos) i, a més, tenen un compostador per tractar la matèria orgànica. Si ho notifiquen els vindrà un inspector a casa i si aquest ho certifica el bonificació és automàtic."