22 comunitats d’escala de Can Puiggener han participat a dos tallers per valorar les actuacions a les comunitats del barri, impartits dijous passat per l’equip de Suport a Comunitats de Veïns i Veïnes del Servei d’Habitatge

presidentsescala2Glòria Rubio, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidora d’Habitatge, ha destacat que “volem recuperar i fer emergir la funció social de l’habitatge i per això una de les principals tasques del Servei d’Habitatge és la que realitza l’equip de Suport a Comunitats de veïns i veïnes”. Rubio ha afegit que “per a l’equip de Govern és d’especial rellevància afrontar les qüestions relacionades amb la convivència a les comunitats, des dels problemes econòmics que puguin produir‐se o l’existència de pisos buits i els problemes que se’n deriven”.

L’equip de Suport, format per dos dinamitzadors comunitaris, treballen des de fa tres anys conjuntament amb membres de les comunitats per millorar diferents qüestions. L’equip fa l’acompanyament integral de les comunitats per aconseguir una autonomia plena de funcionament. Es treballa en àmbits com la convivència, l’economia, els habitatges buits i ocupats i la resolució de conflictes.

La tasca de l’equip de suport ha permès millorar el pagament de les quotes de comunitat per part dels bancs propietaris dels pisos; millorar les relacions de convivència en aspectes com la neteja de l’escala i evitar sorolls; crear noves juntes en comunitats que havien deixat de reunir‐se i facilitar la presa d’acords per tal de realitzar obres de millora i rehabilitació. Gràcies a les aportacions de veïns i veïnes del barri es van fer propostes de millora, que l’equip de Govern valorarà.