Entre el 8 i el 21 de gener es durà a terme la fase de recollida de suports

 

La tercera edició del procés participatiu Construint Ciutat - Pressupost 2019 inicia una nova fase amb l’objectiu d’escollir els projectes que es beneficiaran de la dotació d’1 milió d’euros per al proper exercici. Després de l’anàlisi fet pels serveis tècnics municipals, dels 64 projectes presentats, se n’han validat un total de 38.

Per fer la selecció de les propostes s’han dut a terme diverses reunions amb els promotors dels projectes que tècnicament complien les bases del procés, per tal de definir-los, concretar-los i ajustar el pressupost. Dels 64 projectes presentats, 36 pertanyen a l’àmbit de serveis comunitaris i 28 al de millora de l’espai públic i equipaments municipals. La validació tècnica l’han superada 24 i 14 projectes respectivament.

A partir d’avui es comunicarà a les entitats i, també, als particulars que van presentar projectes, si les propostes presentades han entrat a la fase de suport per part de la ciutadania o han quedat exclosos i, en aquest últim cas, se’ls explicarà el motiu de l’exclusió.

 

Fase de Suports

La fase de suports començarà el proper 8 de gener i s’allargarà fins al dia 21. Per donar suport a les propostes, s’haurà de fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, previ registre, ja que és necessari disposar de correu electrònic. Els ciutadans i ciutadanes majors de 14 anys hauran d’escollir 4 propostes i donar-hi suport. Durant tot el període, a més, s’habilitaran espais a la ciutat perquè les persones que no tinguin correu electrònic puguin donar suport a les propostes.

Per garantir un bon procés de recollida de suports, s’ha previst millorar certes qüestions tècniques i, a la vegada, s’han fet sessions formatives amb la Coordinadora de Gent Gran, tal i com van proposar les entitats a les sessions de valoració.

El mateix dimarts 8 de gener, de 17.30 a 20.30 h, la Casa Duran acollirà una jornada on prendran part les entitats i persones promotores de les propostes que passen a la fase de suports, perquè puguin explicar l’objectiu del seu projecte. Aquesta invitació es farà extensiva a tots els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, perquè coneguin, de primera mà, els projectes seleccionats.

En aquesta fase s’utilitzarà també el mateix model de campanya de difusió que en la primera fase de presentació de projectes, on es va comptar amb la participació dels sabadellencs i sabadellenques sota el lema "Si jo fos alcaldessa..." seguit de diverses propostes. En aquest cas, però, el missatge serà diferent ja que l’objectiu serà incentivar a la ciutadania perquè doni el seu suport als projectes que s’hagin presentat.

Es preveu que la presentació dels resultats finals es comuniqui el dia 28 de gener.

La regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, comenta que el nombre de projectes presentats en aquesta edició és superior al de l'edició passada, fet que indica que “els pressupostos participatius s'han consolidat. A més, el nombre de projectes de l’àmbit comunitari és superior al d'espai públic, el que denota l'interès de les entitats i de la ciutadania en la millora de la cohesió social.”

 

Espai públic i cohesió social

Els dos àmbits temàtics sobre els quals s’han presentat propostes tindran una dotació de 500.000 euros cadascun, amb un pressupost màxim de 100.000 euros per proposta en tots els casos. En conjunt, doncs, l’Ajuntament torna a posar a disposició de la ciutadania 1 milió d’euros del pressupost municipal.

El primer àmbit inclou la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri, és a dir, la nova urbanització o rehabilitació d’espais públics i la inversió en obra nova per a la millora d’equipaments de titularitat municipal adreçats a ús ciutadà. Com a l’edició anterior, els projectes finalment seleccionats s’executaran per part de l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió.

El segon àmbit inclou l’àmbit social per a la millora de la cohesió a la ciutat o a un barri. Són propostes de caire social, cultural, educatiu, esportiu, etc., que tenen per objecte el canvi estructural, la millora de la cohesió i de les condicions de vida de la ciutadania. Els projectes finalment seleccionats en aquest àmbit els executaran les entitats proposants i es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions anuals per concessió directa.