Entre l’1 i el 17 de desembre es durà a terme la fase de recollida de suports

La segona edició del procés participatiu Construint Ciutat - Pressupost 2018 enceta una nova fase amb l’objectiu d’escollir els projectes que es beneficiaran de la dotació d’1 milió d’euros per al proper exercici. Després de l’anàlisi que han fet els serveis tècnics municipals, dels 54 projectes presentats, se n’han validat un total de 33.

Per fer la selecció de les propostes s’han dut a terme diverses reunions amb els promotors dels projectes que tècnicament complien les bases del procés, per tal de definir-los, concretar-los i ajustar el pressupost. Dels 54 projectes presentats, 35 pertanyien a l’àmbit d’espai públic i 19 al de serveis comunitaris. Finalment han passat la validació tècnica 19 i 14 respectivament, mentre que 2 projectes de l’àmbit dels serveis comunitaris s’han retirat.

Aquests dies s’està comunicant a les entitats i, també, als particulars que van presentar projectes, si les propostes presentades han entrat a la fase de suport per part de la ciutadania o han quedat exclosos.

 

Fase de suports

Del dia 1 al 17 de desembre i a través del Decidim Sabadell els ciutadans i ciutadanes més grans de 14 anys podran donar suport a 4 de les 33 propostes, previ registre a la plataforma, ja que és necessari disposar de correu electrònic. Les persones que no disposin de correu electrònic disposaran d’un punt d’assistència per donar els 4 suports al vestíbul de l’Ajuntament, i diferents punts itinerants que també es poden consultar a la plataforma digital.

Tal com va succeir a la primera edició, s’estableix una participació mínima de 3.000 persones en la fase de suports perquè el procés es consideri vinculant. En cas de superar aquest llindar de 3.000 participants, el Govern Municipal es compromet a incorporar les propostes finalment seleccionades (versió final de resultats segons s’especifica a l’apartat corresponent) al pressupost de 2018. Els resultats finals dels diferents projectes es farà a finals de gener de 2018 i tota la informació sobre el procés, el detall de les bases, condicions i formularis es podran consultar i descarregar a la plataforma Decidim Sabadell.

Espai Públic i cohesió social

Els dos àmbits temàtics sobre els quals s’han presentat propostes tindran una dotació de 500.000 euros cadascun, amb un pressupost màxim de 100.000 euros per proposta en tots els casos. En conjunt, significa 1 milió d’euros del pressupost municipal.

El primer àmbit inclou la millora de l’espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri, és a dir, la nova urbanització o rehabilitació d’espais públics i la inversió en obra nova per a la millora d’equipaments municipals adreçats a ús ciutadà. Com a l’edició anterior, els projectes finalment seleccionats s’executaran per part de l’Ajuntament de Sabadell amb despesa d’inversió.

El segon àmbit inclou l’àmbit social per a la millora de la cohesió a la ciutat o a un barri. Són propostes de caire social, cultural, educatiu, esportiu, etc., que tenen per objecte el canvi estructural, la millora de la cohesió i de les condicions de vida de la ciutadania. La principal novetat d’aquesta edició és que els projectes finalment seleccionats en aquest àmbit els executaran les entitats proposants i es finançaran mitjançant l’atorgament de subvencions anuals per concessió directa.

Podeu consultar tots els projectes seleccionats AQUÍ