Avui al Ple municipal s'ha aprovat de forma inicial el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2018

Les necessitats de les persones i la transformació material i social de la ciutat, buscant millorar el benestar individual i col·lectiu de la ciutadania i la cohesió social, com també mantenint els esforços per millorar físicament l’espai col·lectiu són les principals línies de treball que marquen la proposta del pressupost inicial per al 2018 que s'ha portat al Ple d’aquest novembre.

Uns eixos principals ja definits en el Pla de Mandat, document marc de treball que ja marcava les línies estratègiques i que el Govern de la ciutat va desenvolupant mitjançant el pressupost com a màxim exponent de la voluntat política.

Expansiu, cohesionador i facilitador de la promoció i lideratge de la ciutat

Durant la presentació de les línies principals d’aquests pressupostos s'ha remarcat que són expansius, cohesionadors i facilitadors de la promoció i el lideratge de la ciutat. L’atenció a les necessitats socials de les persones, per avançar cap a una ciutat més justa i cohesionada, garantint els serveis bàsics de tots els ciutadans i ciutadanes; el foment de l’ocupació, l’estabilitat laboral i l’economia productiva, amb polítiques actives per lluitar contra la crisi i del foment de l’ocupació pública; l’eficiència en la gestió pública i la qualitat democràtica, recuperant l’administració com a eina al servei de la ciutadania, i avançant per aconseguir una major transparència institucional i major participació, es troben també entre les línies més destacades.

La promoció de la ciutat i la innovació, vinculada a tots els sectors –com la cultura, l’esport, el turisme o l’educació–, poden donar projecció i un millor posicionament estratègic de Sabadell en el seu entorn.

És rellevant el desenvolupament urbà sostenible i continuar treballant per recuperar l’espai col·lectiu, per avançar cap a una ciutat digna i planificada urbanísticament, seria el darrer dels objectius principals.

El pressupost inclou també les partides per generar 60 llocs de treball a l’administració municipal, així com la dignificació i millora de les condicions laborals de les empreses públiques. Pel que fa a increments de plantilla, és especialment destacable a la Policia –amb gairebé una tercera part de les noves incorporacions– i Acció Social, com també la reducció de l’abandonament, la millora de l'eficiència administrativa, la millora en projectes, en contractació i en llicències urbanístiques i intervenció comunitària.

El pressupost del 2018 experimentarà un increment de l’1,83% i passa dels 200 milions d’euros de l’any 2017 als 204 milions d’euros per al 2018, que representen 3,7 milions més que l’any anterior.

Pel que fa al pressupost consolidat total –el de l’Ajuntament més el dels organismes autònoms administratius i les empreses municipals–, es presenta amb un superàvit d’ingressos de 1,533 M€, derivat bàsicament del pressupost de Vimusa. Així, el pressupost consolidat d’ingressos se situa en els 212,06 M€ i el de despeses, en els 210,52 M€.

Consulteu el Pressupost 2018 amb detall