La Crida considera que el pla del govern no permetrà sortir de la crisi i per això aportarà propostes desenvolupant el Pla de xoc “Triem la vida” presentat el 6 d’abril

 

Tal com ja apuntàvem fa una setmana just després de conèixer les propostes del govern, des de la Crida per Sabadell considerem que el document no aporta cap visió estratègica sobre com sortir de la crisi, com reforçar la ciutat i afrontar amb les millores garanties aquesta situació. Sense una visió de la ciutat que volem ser a mig i llarg termini no podem disposar d’un full de ruta que ara és imprescindible. El Pla del govern no és un document per sortir de la crisi, sinó amb prou feines per navegar per ella. És un document d'urgències i prou.

 

El document presentat no és res més que una suma de propostes, juxtaposades sense vincles, que provenen exclusivament de l'àmbit tècnic. És un document complet fet gràcies a un gran esforç tècnic però sense gairebé directrius polítiques ni visió holística, de conjunt. No hi ha un veritable programa d'actuació, ni un calendari d’implementació nii un programa d’inversió ordinària i extraordinària dirigida a revertir la crisi. Més que un pla de xoc de l’Ajuntament és un catàleg de mesures, sense unitat de criteri ni línies polítiques.

 

Un procediment de debat que impedeix una visió de conjunt

Pel que fa a la participació de les entitats i agents socials, des de la Crida considerem que deixa molt a desitjar el plantejament metodològic que s’està promovent per part del govern. La negativa a fer trobades àmplies i diverses que aportin la visió real i complementària de l’estat actual de la situació, i reduir-les a una relació unidireccional amb l’ajuntament no ajuda a generar xarxa ni estimula les possibles sinergies que poden ser necessàries per trobar solucions compartides i sortir enfortides del confinament. És un reduccionisme que només avala una visió únivoca que pretén, com a resultat comptar amb un aval d’un pla d’actuacions que en gran part ja formava part del pla de treball, i que en no respon a un pla de xoc amb visió transformadora.

 

Pretenen dir que serà un pla que tothom haurà de votar a favor i per tant serà com un xec en blanc per validar totes aquestes accions que no van dirigides estrictament a paliar els efectes econòmics i socials derivats de la crisi.

 

Un pressupost irreal, insuficient i poc orientat als canvis 

Del conjunt dels 8 milions d’euros aproximadament només 3 són propostes i/o estratègies noves derivades de la crisi Covid19. Els els altres 5 milions responen a programes ja previstos, a reforços, per desenvolupar per les diferents àrees i regidories, com són els plans d’ocupació, la campanya de nadal, … I un dels aspectes més alarmants és la manca de recursos destinats a l'àmbit de la salut, i que com d’altres iniciatives traslladen la responsabilitat a les entitats perquè, a través de subvencions, entomin la responsabilitat de posar en marxa accions per atendre les noves situacions ja sigui als infants i joves a l’estiu, persones sense llar, persones amb discapacitat o les activitats culturals.

 

Accions continuistes i no transformadores

La majoria d’accions previstes són continuistes o simplement intensifiquen allò que ja estava previst. En algun dels àmbits això ja suposa un pas positiu de cara a aconseguir objectius que ja havien d’estar a l’agenda política però que o bé estaven aturats o es desenvolupaven a un ritme molt baix. Així, sense una aportació molt més elevada i sense actuacions realment transformadores, no sortirem de la crisi.

 

En l’àmbit dels programes d’ocupació l’impuls serà insuficient, no és transformador, no hi ha una veritable proposta sobre ocupació comunitària. Com tampoc ho és encara en les mesures sobre garantia alimentària, que no són encara dignificants per a les persones. En l’àmbit educatiu no hi ha recursos per fer acompanyament adequat, ni en el que fa referència al lleure educatiu i casals o per al necessari acompanyament a les famílies.

 

En alguns àmbits el Pla es dedica a expressar la voluntat d’executar escassament allò que ja hi havia previst. En àmbits com l’habitatge o l’urbanisme i la mobilitat es repassen algunes de les accions ja programades i no s’incorporen actuacions d’urgència a l’alçada de les necessitats actuals. Mentre que en algun cas s’hi afegeixen voluntats que no estaven previstes però que són genèriques, inconcretes, quan no de dubtosa oportunitat.

 

Què proposarem des de la Crida?

Des de la Crida per Sabadell, més enllà del Pla de Xoc ”Triem la vida” presentat ja el 6 d’abril per atendre la immediatesa sobrevinguda, estem treballant un document de resposta al document “Sabadell, després de la COVID 19” presentat per l’equip de govern. En la resposta volem ressaltar les seves mancances per tal de presentar les propostes que pensem que caldria incorporar-hi. Més enllà de recollir també la necessitat d’un veritable canvi de paradigma en la forma com hem d’elaborar conjuntament la resposta de la ciutat, és necessari un canvi del marc en el que situem aquestes accions i fer-ho amb propostes molt més estratègiques.

 

Cal diferenciar molt clarament les actuacions que s’han dut ara ja a terme de les que s’han de materialitzar encara però de manera immediata, durant un període que no ha d’anar més enllà del mes de març fins a l’agost. I alhora definir les línies estratègiques que s’han d’activar a partir de setembre que han de permetre que la vida es reprengui amb garanties i amb dignitat, tenint en compte possibles rebrots i per tant disposant de les eines sanitàries, econòmiques i socials en marxa.