Article d'opinió de Rosa Salido, treballadora familiar a Pere Mata S.A., delegada sindical de la CGT i membre de la Plataforma en Defensa dels Serveis Pùblics.

 

El SAD s’adreça a persones que necessiten suport per a continuar vivint als seus domicilis. Qualsevol empresa es pot presentar al procés de contractació de l’Ajuntament de Sabadell d’aquest servei públic i essèncial de la nostra ciutat. Des de 2007 han passat tres empreses.

Cadascuna d’aquestes empreses, fa la seva organització interna. El que costa d’entendre al col·lectiu de treballadors i treballadores, és el no compliment de cap d’aquestes empreses del Conveni de Treballadores Familiars i del Plec de Clàusules Ajuntament que s’ha de subrogar amb els mateixos drets adquirits i les mateixes condicions.

A Sabadell, l’actual empresa des de gener 2017 és Pere Mata S.A. Amb les diferents reunions (des de 2007 amb l’anterior govern i l’actual) al Departament d’Acció Social Ajuntament ens diuen que fan el seguiment exhaustiu a l’empresa però aquesta no compleix ni el Plec de Clàusules ni les millores que es van acordar.

Millores aconseguides amb el nou Plec de Clàusules i que no es compleixen:

  • Fer l’hora sencera a cada domicili, sense cap dèbit d’hores. Encara es deuen hores i per arribar a la jornada laboral s’exigeix als treballadors/res fer-ne mes.
  • Desplaçaments d’anar a l’oficina a recollir material, com a temps efectiu de treball. No consta en Planificació ni enlloc.

Millores acordades que tampoc arriben:

  • Una Demanda Judicial en Conflicte Col·lectiu a favor de l’any 2013 sense complir diu que els desplaçaments de més de 15 min entre domicili i domicili per el sistema Viamichelin s’han d’incloure a la planificació i no ho fan a costa de menys servei al domicili i menys temps de treball comptat a les treballadores.
  • No es proporcionen protectors de peus llargs ni una segona bata a l’any sota l’excusa que els proveïdors no en tenen

A més l’empresa actual, amb un volum d’hores a l’any augmentat considerablement respecte als anys anteriors, cobreix els serveis amb 250 treballadores, que no ha augmentat des de l’any 2009.

D’altra banda s’escampa entre les treballadores la informació errònia que empresa Pere Mata S.A. marxa a finals d’aquest any, per els ingressos insuficients que obté de l’Ajuntament. Aquest per la seva part ens va dir que faria nou concurs a finals d’aquest any, per a totes les empreses que es vulguin presentar.

El col·lectiu de treballadores del SAD estem preocupades ja que tant l’empresa actual, com les altres que s’hi poden presentar, només els interessa els seus beneficis, en detriment de les condicions laborals de les treballadores. També volem deixar palès que fa anys lluitem per a la Municipalització del SAD, exposant al Departament d’Acció Social Ajuntament la seva viabilitat i no ho veuen clar. Encara hi han treballadores directes de l’Ajuntament quan el SAD era Municipal.

Les treballadores i treballadors del SAD continuarem lluitant per a la qualitat del servei, les millores de les retribucions i de les condicions laborals.