La Crida per Sabadell ha presentat al·legacions per reforçar el procés iniciat al Ple de febrer per revisar d’ofici el contracte de residus després que el PSC es veiés obligat a portar-ho al ple de l’1 de febrer. 


 


Havent interposat recurs de reposició, la Crida resulta part interessada i pot presentar al·legacions perquè es tinguin en compte i s’incorporin a l’expedient per a la Comissió Jurídica Assessora.


La Crida ha aprofitat aquestes al·legacions per explicar tots els tràmits ja realitzats i que ha demanat suspendre temporalment el procediment judicial a l’espera que la Comissió Jurídica Assessora resolgui. La suspensió demandada és de sis mesos, que correspon al termini màxim en què la Comissió Jurídica hauria d’haver resolt. Així doncs, sis mesos després s'alçarà la suspensió del procediment, i la Crida podrà formular l’ampliació o un nou recurs contenciós administratiu si així ho demana.


Hem volgut aportar tota la informació que disposem per tal de deixar clar perquè hem demanat que s’iniciï el procediment i com els serveis jurídics de l’ajuntament ho avalen. També al·leguem que hem aturat el procés contenciós a l’espera de la resolució de la Comissió pel que fa a si considera el contracte nul o no”, explica Nani Valero.


Alhora, Smatsa ha demanat més temps per poder realitzar les seves al·legacions al procediment i se li han concedit 5 dies més. D’aquesta manera Smatsa continua dilatant un procés que és ja inajornable, la revisió d’ofici d’un contracte ple de foscors i dubtes, presumptes irregularitats i fets que podrien ser constitutius de delicte. La Crida per Sabadell creiem fermament que les dilacions no canviaran el resultat: hi haurà nul·litat de contracte.