Els ajuntaments de Badia, Barberà i Sabadell consideren que aquest és un pas decisiu per acabar de fer realitat unes obres que la ciutadania reclama des de fa molt temps. La construcció del nou tram permetrà desviar part del cabdal d'aigua, evitant inundacions a la zona afectada, especialment els dies de pluja intensa

 

Els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sabadell han signat avui el Conveni de col·laboració per a la promoció, execució i manteniment d'obres entre els tres municipis: "Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès".

Diversos estudis realitzats van posar de manifest que el primer col·lector, construït per trams entre el 1975 i 1985, no tenia suficient capacitat per absorbir el volum d'aigua que es produeix en moments de pluges intenses. La falta de capacitat d’aquesta antiga canalització ha provocat, en els darrers anys, que algun barri de Barberà del Vallès, Badia i Sabadell patís greus inundacions. La causa per la qual aquest col·lector que originàriament era suficient ha deixat de ser-ho amb el pas del temps, és la progressiva urbanització efectuada en aquestes zones, que ha provocat la impermeabilització del terreny, el qual no filtra l’aigua de la pluja, i per tant, un major volum d’aigua va cap al col·lector.

Aquesta situació s'ha mantingut els darrers 20 anys, problemàtica davant la qual les administracions afectades van considerar que la millor solució era desviar part del cabdal a un nou col·lector, amb la construcció del nou tram. I després de molts anys, ara, finalment, es un pas decisiu amb la signatura d'un conveni renovat que possibilita entrar en la darrera fase de licitació i execució de les obres, un cop s'ha redactat i aprovat un nou projecte.

És aquesta una actuació reclamada i esperada des de fa molt temps pel veïnat del barri de Can Gorgs II i des dels tres ajuntaments es remarca que amb la signatura del conveni es fa un pas essencial per fer realitat les obres a partir del proper mes de febrer.

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, tot posant també en relleu el treball conjunt entre municipis, principalment quan s'han d'entomar temes que afecten de manera intramunicipal, "i que no sempre ha estat possible com s'hagués desitjat." Al respecte, ha manifestat que "el compromís entre els municipis permetrà superar anys de dificultats amb les contractacions d’unes obres que són imprescindibles. Un problema històric i una responsabilitat que tenim com a Ajuntament de Sabadell, no només perquè hi ha una part important de terreny que afecten aquestes obres, sinó també perquè les aigües venen canalitzades amb una velocitat excessiva per la progressiva urbanització i edificació dels seus terrenys.

Les obres, que està previst s'iniciïn a començaments de l'any vinent, tenen un pressupost total d'execució per contracte de 1.827.754,19€, IVA inclòs, del qual el 45% (822.489, 39€) és a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell; i el 55% (1.005.264,80€) que resta és a càrrec de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.