El Ple municipal  ha aprovat el contingut de les bases per a l'atorgament de les subvencions municipals que permetran millorar elements comuns de vestíbuls i escales de comunitats de veïnatge desestructurades

Les subvencions es destinaran als àmbits inclosos a la Llei de barris (Can Puiggener, Torre-romeu, Espronceda, Campoamor, les Termes i la Creu de Barberà). El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, ha afirmat que “la situació de complexitat social i econòmica dels que van ser beneficiaris de la Llei de Barris, no ha millorat arran de la crisi”. Per aquest motiu “es fa una aposta ferma per continuar atenent aquestes comunitats i donar resposta a les seves necessitats, per poder ajudar-les en la dignificació dels espais comuns”.

L’Ajuntament fa un seguiment continuat de les comunitats, amb una atenció especial a les més desestructurades. Fruit d’aquest treball s’han detectat necessitats bàsiques, com recuperar els espais comunitaris. Segons Serracant, “ara el Govern municipal fa un pas més, per apoderar la ciutadania que viu a les comunitats més necessitades, amb l’objectiu de dignificar els espais de convivència, que sense les millores es continuarien degradant perquè aquestes persones no poden fer front a la despesa que comporta”.

Subvenció innovadora

Les actuacions que es subvencionaran són millores en els vestíbuls i escales, com instal·lació o arranjament de bústies, pintura de l'escala, enrajolat, canvi de vidres o finestres, llums, baranes, instal·lació de porta d'entrada o d’intèrfons, entre altres. Es tracta de treballs exempts de demanar llicència d’obres. Serracant ha destacat que “aquesta és una subvenció innovadora, perquè vincula la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant amb les característiques del conjunt del veïnat”.

Per poder accedir a la subvenció, cal que la persona que ho sol·liciti i la meitat, com a mínim, dels propietaris acompleixin uns requisits socioeconòmics de vulnerabilitat, com tenir uns ingressos que no superin 2,5 vegades l’IRSC –que és l’indicador de prestacions socials de caràcter econòmic de Catalunya–. L’Ajuntament farà una valoració de la comunitat per assegurar que acompleix determinats requisits relacionats amb aspectes com l’organització, l’economia, la convivència i la conservació de l’edifici, entre altres.

240 comunitats ateses

L’Equip de Suport a Comunitats del servei d’Habitatge va atendre l’any passat un total de 240 comunitats. D’aquestes, 147 s’atenien per primer cop i 93 eren atencions que continuaven d’anys anteriors.

Bona part dels casos (155) van necessitar un acompanyament integral, que va des de la constitució de la comunitat de propietaris fins a la gestió d’impagaments o de l’organització interna. Entre les principals demandes hi ha també la solució de problemes de convivència i la necessitat de rehabilitació, entre d’altres.