El nou òrgan ha de permetre la promoció de la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret

 

La plaça del Doctor Robert va acollir ahir l’acte de constitució del Consell dels Infants de Sabadell, una iniciativa coordinada des de l’Ajuntament per a facilitar la participació dels més joves de la ciutat en les polítiques municipals. Formen part del consell un total de 84 infants d’entre 9 i 11 anys, escollits per sorteig prèvia presentació de candidatura. El sorteig dels representants del Consell es va fer el passat 19 de juny a través d’un programa informàtic, que va escollir els primers vocals titulars del Consell. La resta d’infants formaran part d’una llista ordenada de suplents.

Els i les conselleres s’integraran en grups de treball i es reuniran cada mes, excepte l’agost, per traslladar al consistori les seves inquietuds i propostes. Les trobades es faran fora de l’horari escolar en equipaments municipals i es preveu que la primera de les reunions tingui lloc a finals del proper mes de setembre. El Consell dels Infants ha de convertir-se en un espai que permeti la participació dels nens i nenes, on puguin expressar les seves opinions i els seus interessos en tots els àmbits de la vida que els afectin. Així mateix, entre tots treballaran els seus drets i deures.

En el transcurs de la constitució del Consell municipal s’ha dut a terme una dinàmica de grup a través d’un joc de preguntes en el qual han participat tots els assistents a l’acte. A més, els infants escollits han signat l’acceptació del nomenament de conseller/a i s’ha lliurat un diploma als candidats suplents.

A l’acte de constitució hi han assistit l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant; el regidor de Cicles de Vida, Miquel Soler; la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya, Georgina Oliva; la presidenta del Consell Nacional d’Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), Jordina Rodríguez; Ana Mª Novella i Asun Llena, investigadores i professores de la Facultat d’Educació de la UB, així com els infants que formen part del Consell.

 

Membres del Consell

El Consell d’Infants de Sabadell s’organitza en el Consell Plenari, les 7 Comissions de zona i la Coordinadora de les Comissions de zona.

El Consell Plenari és l’òrgan màxim de presa de decisions en el qual estan representats i representades nens i nenes de tota la ciutat amb el suport de persones dinamitzadores i es reunirà 2 cops l’any. Al Consell Plenari es promourà la participació paritària i la diversitat en les diferents manifestacions culturals, ètniques, funcionals, etc. i estarà format per:

  • El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui delegui.
  • El vicepresident o vicepresidenta que serà el regidor/a de l’àmbit o en qui delegui.
  • Un màxim de 100 consellers o conselleres, d’entre 9 i 11 anys (amb la possibilitat d’ampliació a les franges d’entre 8 i 14 anys) dels centres d’educació de primària i/o centres oberts i/o esplais i/o entitats amb seccions infantils, del municipi de Sabadell.
  • El secretari serà un tècnic/a municipal, formant part del Consell amb veu, però sense vot.

Les Comissions de zona són grups de treball en els quals estan representats nens i nenes del territori. Es crearan 7 Comissions de zona a partir de la distribució del mapa de districtes de la ciutat i comptaran amb una persona dinamitzadora. Cada Comissió de zona estarà formada per un màxim de 14 consellers i conselleres que es reunirà un cop al mes.

La Coordinadora de comissions de zona és l’encarregada de preparar les sessions plenàries i de fer seguiment i coordinar el treball de les Comissions de zona. La coordinadora comptarà com a mínim amb el suport de dues persones dinamitzadores i estarà formada per un màxim de 21 consellers o conselleres, 3 per cada comissió de zona sempre que sigui possible i es reuniran 4 cops l’any.