El Pla es presentarà a la tardor conjuntament amb les entitats que hi han participat

 

El Pla, que previsiblement es podrà presentar la propera tardor, preveu diferents línies d’actuació. En l’àmbit de l’enfortiment dels serveis d’assessorament tècnic per a l’ESS, s’està treballant per catalogar i difondre els serveis de suport i assessorament disponibles.

Una altra línia destacada estarà vinculada a oferir una oferta formativa sobre ESS a la ciutat. En aquest sentit, enguany ja es va desenvolupar el 1r Postgrau d’Economia Social i Solidària al campus de Sabadell de la UAB entre gener i juliol del 2018, fruit de la col·laboració entre la Universitat, el Teler Cooperatiu i Promoció Econòmica de Sabadell.

El Pla també preveu diferents actuacions per potenciar el finançament de l’Economia Social i Solidària i l’anàlisi de les necessitats financeres del sector o la creació d’un Fons de Garantia.

 

L’Economia Social i Solidària a Sabadell

L’Economia Social i Solidària es el conjunt de pràctiques orientades a satisfer les necessitats dels seus membres i de la societat, de forma èticament coherent, i prioritzant aquest objectiu per sobre del lucre. Desenvolupen la seva activitat des del compromís ambiental i social i promouen la igualtat de gènere, l’equitat social, l’arrelament al territori, la sostenibilitat ambiental i la democràcia, a més a més d’altres valors.

Segons la Diagnosi sobre l’ESS, i les darreres dades aportades per l’Ateneu Cooperatiu, Sabadell compta amb prop de 200 iniciatives d’aquest àmbit, la majoria pertanyents a la petita i mitjana empresa. Gairebé la meitat d’aquestes entitats són cooperatives seguit de les associacions o fundacions sense ànim de lucre i les societats laborals. Finalment, un petit percentatge està constituït per empreses d’inserció i centres especials de treball. Pel que fa a la facturació, la cinquena part declara facturar més de 3 milions d’euros anualment mentre que més de la meitat no supera els 250 mil euros l’any.