La determinació d’un pla operatiu consensuat pels ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Castellar del Vallès, la Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT), la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona ha tingut la seva recompensa.

 

L’aposta conjunta d’aquest territori per marcar una estratègia de futur basada en el potencial de la zona respecte al disseny i la innovació en sistemes industrials ha estat considerada per la Generalitat de Catalunya com un projecte mereixedor del cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Això fa que el projecte “Vallès industrial: innovació i disseny de la indústria europea” sigui un dels únics 4 Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovats.

Segons Maties Serracant, alcalde de Sabadell, “amb aquest projecte tenim el repte i la il·lusió de posicionar el Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials, amb la creació de les condicions òptimes per a un ecosistema i ambient cohesionat per a la indústria, la universitat, la salut i l’administració.”

Serracant ha volgut fer èmfasi en què, com a ciutat, “tenim el repte de liderar i coordinar un projecte d’èxit alineat amb les estratègies de desenvolupament europeu per consolidar el Vallès com espai amb capacitat d’atracció per aquestes noves indústries del segle XXI.”

El projecte parteix d’una base sòlida d’estudi previ des dels municipis, que ha permès identificar l’especialització econòmica amb més opcions per accedir als fons europeus adreçats a millorar el desenvolupament econòmic i la competitivitat territorial. En aquest punt l’administració amb el suport d’agents locals han plantejat un pla per posicionar el Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials.

 

Cost total del Projecte: 3,1M€

El cost total del Projecte Vallès Industrial és de 3,1M€ i rep una subvenció d’1,5M€ de la UE per desenvolupar diferents operacions.

 

L’Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell serà l’entitat coordinadora del Pla i vetllarà per enfortir i cohesionar els actius existents en aquest àmbit d’especialització. El lideratge de Sabadell respon a l’evident influència dins el territori format pels municipis i entitats sòcies del projecte i a la trajectòria de treball amb aquestes i altres entitats rellevants de l’entorn socioeconòmic per impulsar un pla d’innovació, la creació de clústers i el foment de l’economia circular en l’àmbit industrial.

És un lideratge de projecte conjunt amb estratègia de territori. Amb la massa crítica que sumen els socis de projecte, es dibuixa un ecosistema innovador amb potencialitats ben clares a desenvolupar gràcies a les operacions del projecte PECT i sobre les que l’Ajuntament de Sabadell farà seguiment de l’execució i compliment dels compromisos de totes les entitats.

 

Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT)

La FUNDIT serà l’executora de l’operació Tecnodisseny: club de talent i innovació. Es tracta d'un conjunt d'accions que permetrà la construcció d’un centre per al disseny i la innovació. El centre té l'objectiu de formar els joves estudiants de l'economia 4.0 específicament en Strategic, Business & Product Design. La visió és que es converteixi en la referència del Smart Design per a Catalunya, Espanya i Europa, impulsant també d’ aquesta manera la promoció econòmica de Sabadell i el territori proper. Però, a banda de la rehabilitació i adaptació d’espais, es proposa la posada en marxa de programes de dinamització d’innovació oberta. Una actuació a part és la participació activa en una web col·laborativa d’innovacions industrials.

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Per la seva part, la Universitat Autònoma de Barcelona crearà un Observatori d’intel·ligència competitiva: tecnologies i les tendències socials per a les empreses per mantenir-se informades de l'evolució del sector i de la competència. D'aquesta manera, les empreses disposaran d'una eina personalizable, que els permeti rebre informació ajustada al seu perfil, de forma automàtica, i finalment poder utilitzar aquesta informació.

 

Corporació Sanitària del Parc Taulí

La Corporació desenvoluparà l’operació “El disseny i la innovació industrials al servei de l’envelliment actiu al Vallès”. Es crearà l’espai de trobada Gent Gran LAB entre les empreses, professionals del disseny i persones usuàries de productes o serveis per crear sinèrgies que potenciïn la transferència tecnològica al parc empresarial i industrial del Vallès i així es puguin crear nous productes per a la millora de l'envelliment actiu i salut de la població de gent gran.

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Per últim, la quarta operació rep el nom d’Impuls de l’economia circular als sistemes industrials i serà executada per l’Ajuntament de Sant Quirze. L'economia circular proposa un model de desenvolupament que permet revaloritzar el recursos sobrants que generen les empreses. Entre les actuacions que es portaran a terme destaca la diagnosi de l’economia circular a les àrees industrials, l’impuls de polígons ecoeficients, la creació d’un full de ruta per a la transició a l’economia circular o accions de dinamització d’iniciatives al territori per al impuls de la ciutat laboratori en economia circular.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barberà del Vallès participa en el projecte donant suport des del context local a la implementació de les operacions dissenyades. I pel que fa a Castellar del Vallès, treballarà per fomentar l’ecodisseny i l’economia circular a la indústria, així com per impulsar la innovació i la indústria 4.0.

 

Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial

La definició d’aquesta especialització ha estat una condició imprescindible per presentar-se a la convocatòria d’ajuts en el marc de l’Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació o RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) de la Comissió Europea. En aquesta línia, la Unió Europea va demanar a tots els governs regionals, entre els quals el de Catalunya, que per accedir a aquests fons europeus elaboressin la seva estratègia regional d’innovació per a l’especialització intel·ligent.

La Generalitat va elaborar el RIS3CAT on defineix el marc estratègic d’aquesta especialització. Els àmbits sectorials líders definits han estat els següents: alimentació, energia i recursos, sistemes industrials, indústries relacionades amb el disseny, indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, indústries de la salut, indústries basades en l’experiència.

Mitjançant els PECT s’ha condicionat diferents àrees del territori català a triar quin o quins són els àmbits sectorials (d’entre els set definits per la Generalitat) que més bé defineixen el seu ADN. La dotació màxima d’aquesta convocatòria per al territori català ha estat de 50 M€ d’euros, els quals provenen del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. La convocatòria preveia destinar un import de fins a 20 M€ d’euros per als PECT de l’àmbit metropolità de Barcelona i un import de fins a 30 M€ d’euros per als PECT de fora d’aquest àmbit.