L’Equip de Suport a Comunitats del Servei d’Habitatge ha realitzat dos tallers per valorar les actuacions de millora a les comunitats de Can Puiggener

Un total de 47 presidències i secretariats de 31 comunitats veïnals de Can Puiggener van participar dilluns en la 2a Trobada de Referents a Comunitats de Veïnals de Can Puiggener. En aquesta trobada s’ha posat en comú els avenços que hi ha hagut després de quatre anys de treball de l’equip de suport –format per dues persones dinamitzadores comunitàries– conjuntament amb representants de les comunitats per millorar diferents aspectes. La feina de l’equip de suport consisteix en un acompanyament integral per aconseguir una autonomia plena de funcionament de la comunitat. Es treballa en àrees de convivència, economia, pisos buits, habitatges ocupats irregularment i en la resolució de conflictes.

Les persones que han participat en els tallers van valorar positivament l’actuació conjunta de veïns i veïnes i de tècnics i tècniques de suport. Destaquen que s’ha aconseguit l’abonament de les quotes comunitàries per part dels habitatges propietat d’entitats financeres, una evolució positiva en diferents aspectes com impagaments, convivència i organització, entre d’altres, i l’inici de processos de rehabilitació i instal·lació d’ascensors en algunes comunitats. El veïnat valora molt positiva l’acompanyament de l’Equip de Suport a comunitats en aquests processos.

Pel que fa als aspectes que cal millorar, els i les participants han destacat la problemàtica que comporta tenir un habitatge a la comunitat que està en procés de pèrdua, pel buit legal que implica. També creuen que cal avançar per aconseguir més participació del veïnat a les reunions i a la gestió comunitària i superar alguns problemes de convivència.

Glòria Rubio, regidora d’Habitatge i responsable de l’Equip de Suport a Comunitats, ha destacat que “treballarem per mantenir aquestes trobades, que valorem molt positivament perquè ajuden a enfortir les xarxes veïnals i apoderen les persones que participen activament en la millora de les seves comunitats. Des de la Regidoria d’Habitatge continuarem amb aquesta tasca de millora integral del barri”.