La creació de l’Oficina de Turisme, la implementació de la Marca Ciutat o un equipament municipal per fer cinema, alguns dels instruments per afavorir la promoció de la ciutat

Sabadell impulsarà aquest any l’estratègia per a promocionar la ciutat amb l’objectiu de refermar la capitalitat de la ciutat a la comarca enfortint, alhora, el seu lideratge comercial. La voluntat passa per millorar la posició de la ciutat, crear marca i incentivar el creixement econòmic i social. Per fer-ho, l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Innovació compta amb un pressupost de 16,9 M€ repartits en les regidories de Comerç, Esports, Participació, Cicles de Vida, Benestar Animal i Innovació.

Un dels elements clau serà, precisament, la Marca de Ciutat, que es presentarà en el transcurs del primer trimestre de l’any per a reforçar la identitat col·lectiva i dotar la ciutat d’un relat comú, representatiu i perdurable en el temps. La Marca de Ciutat serà un projecte de llarg recorregut, que amb la implicació de la ciutadania podrà generar, a més, un sentiment de pertinença.

Un altre dels instruments és el Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat. Aquest pla, que està previst que es presenti a la primavera, permetrà definir els principis bàsics del model turístic de la ciutat a mig termini i les directrius a llarg termini. També ha d’esdevenir una guia que estableixi les estratègies i les accions a desenvolupar i una acció transversal amb necessària col·laboració publico-privada. Precisament, una de les accions més destacades que s’apunten és la creació d’una Oficina de Turisme i una pàgina web de turisme de ciutat.

La nova oficina s’ubicarà a la planta baixa de l’edifici central de l’Ajuntament, tindrà accés per la plaça del Doctor Robert i començarà a funcionar a finals d’any. El pressupost d’aquestes accions relacionades amb el Turisme és de més 248.000 euros.

 

Pla Estratègic de Participació

En l’àmbit de participació ciutadana es redactarà i aprovarà un nou Pla Estratègic de Participació Ciutadana amb la col·laboració de la ciutadania, com a eina de planificació estratègica. Tal i com ha explicat la regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, “entenem que la participació serveix per transformar la societat i la pròpia administració. Això només ho podem fer si apoderem realment a les persones i les comunitats. Els espais de participació ajuden a arribar al consens i a que les polítiques que es tirin endavant tinguin consolidació”.

També es vetllarà perquè s’executin amb la màxima diligència els projectes escollits en el procés participatiu Construint Ciutat 2018, per valor d’1M d’euros. S’iniciaran nous processos participatius per definir els projectes en l’àmbit de l’espai públic; s’engegarà una experiència pilot d’un nou model de participació a Can Llong i es treballarà conjuntament per implementar el nou model d’Intervenció Comunitària.

Al 2018 també es posarà en marxa l’Oficina d’Associacionisme de Sabadell a l’edifici de l’antiga escola Riu Sec, fruit de l’anàlisi amb el conjunt d’entitats de la ciutat, alhora que es desplegaran les línies d’actuació de l’Oficina de Suport a les Entitats. D’altra banda, es treballarà per incorporar l’opinió i les propostes dels usuaris i les usuàries en el funcionament dels centres cívics de la ciutat, provant noves fórmules de col·laboració i de gestió, i millorant dia a dia les instal·lacions per tal que la ciutadania les gaudeixi. Tot plegat comptarà amb un pressupost de 4,4 M€.

 

Afavorir el comerç local

Altres apostes destacades passen per impulsar el comerç, un àmbit que comptarà amb un pressupost de prop de 4 M€ per als diferents serveis de la regidoria. Entre les accions que es faran aquest any es troba acabar el Pla d’Actuació Comercial de Sabadell que, conjuntament amb el nou cens actiu d’activitats comercials de la ciutat i els resultats de l’enquesta d’hàbits comercials feta al 2017, ajudarà a planificar quines són les actuacions a desenvolupar els propers anys.

A més, s’encarregarà un estudi de diagnosi comercial del Centre de la ciutat per elaborar una proposta de dinamització comercial en aquesta zona. L’objectiu és organitzar unes jornades sobre gestió i dinamització comercial i econòmica de centres urbans conjuntament amb les associacions i agents econòmics i socials.

Una altra acció rellevant en l’àmbit comercial serà l’execució de la remodelació del Mercat de Campoamor i del seu entorn. Així mateix, el govern continuarà donant suport a l’associacionisme comercial de Sabadell.

També es consolidarà la campanya de Nadal Sabadell Il·lumina, com a campanya integral de promoció de la ciutat potenciant l’extensió territorial que ja s’ha iniciat al 2017 a diversos barris de la ciutat, així com la seva divulgació a fora. Es crearà un web d’activitats on qualsevol persona pugui obtenir ràpidament els requeriments, circuïts i atenció necessària per obrir una activitat econòmica. Es modificarà l’Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats i, es preveu aprovar un Pla i un Programa facilitador de tràmits d’Activitats.

 

L’Esport, instrument de cohesió

Amb un pressupost global de més de 6 M€, l’esport seguirà sent un instrument fonamental per les polítiques transformadores envers la cohesió social i l’impuls de l’activitat econòmica de la ciutat al 2018. Un dels objectius d’enguany serà garantir l’equitat en els programes esportius adreçats a tots els segments de població. Per ferho possible s’han posat en marxat dos nous programes d’integració social a través de l’esport a la zona nord de la ciutat i al barri de Merinals.

Es preveu posar en marxa el programa Cap nen/a sense saber nedar i consolidar els programes d’activitats físiques per a persones discapacitades i les activitats d’esport inclusiu. A més, es continuarà facilitant l’accés a la pràctica esportiva als sectors més necessitats de la població, a través de les convocatòries de subvencions de promoció de l’esport pròpies de l’Ajuntament, així com d’altres administracions i entitats. D’altra banda, es consolidarà l’esport com a element de promoció de la ciutat i de dinamització econòmica avançant en la implantació del projecte del Clúster de l’Esport i la consolidació del nou format de la Festa de l’Esport.

En matèria d’equipaments esportius, es preveu acabar la remodelació de La Bassa (tobogans, vasos de compensació, carpa); executar la remodelació de l’equipament del Poliesportiu Les Termes; habilitar l’espai esportiu obert al districte 7è i dissenyar un de nou a la zona Oest de la ciutat. També es milloraran les prestacions i l’eficiència energètica del sistema d’il·luminació del Pavelló Municipal; es canviarà la gespa artificial del camp de futbol del Complex Esportiu Olímpia i es durà a terme la supressió de barreres arquitectòniques a diversos equipaments municipals.

 

Ciutat amiga de la infància i la gent gran

Aquest any es preveu acabar el Pla de la Gent Gran, i es treballarà perquè la ciutat esdevingui, de la mà de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Ciutat Amigable amb la Gent Gran. En la mateix línia, està previst enllestir el Pla d’Infància de Sabadell i continuar avançant perquè Sabadell esdevingui una Ciutat Amiga de la Infància, d’UNICEF. També es posarà en marxa el Consell dels Infants de Sabadell i seguirà donant suport a l’associacionisme i la participació de la gent gran i dels infants a la ciutat. El pressupost de Cicles de Vida per aquest any es situa en 736.253 euros.

 

Ciutat respectuosa amb el benestar animal

Amb gairebé 147.000 euros un altre dels eixos importants és convertir Sabadell en una ciutat respectuosa amb el benestar animal i amiga dels animals. S’obrirà un espai de Benestar Animal (presencial i virtual), per facilitar l’accés a la població a la informació relacionada amb els animals de companyia i el seu benestar. També s’obriran diverses àrees d’esbarjo per a gossos a diferents indrets de la ciutat i es farà una campanya de divulgació sobre la nova ordenança reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals. De la mateixa manera es continuarà exercint la responsabilitat en la recollida i custòdia d’animals abandonats.

 

Nou equipament per fer cinema

Pel que fa a la Regidoria d’Innovació al llarg del 2018 es preveu elaborar un mapa de la innovació de la ciutat amb l’objectiu de ser una ciutat que reconegui i promogui la innovació i el treball. Així mateix es seguirà desenvolupant el projecte europeu Urban Wins i participant activament al projecte Triangulum. També es preveu consolidar el concurs Coinnovem de foment de les idees innovadores i un espai d’innovació a la Festa Major de Sabadell, el Sabatic, i les activitats dins el programa de Nadal, Sabadell Il·lumina.

D’altra banda, aquest 2018 s’aposta per fer una política activa de difusió del cinema a la ciutat i suport a la producció, motiu pel qual s’elaborarà el Pla Audiovisual de Sabadell i es posarà en marxa l’Oficina de Rodatges.

En aquest mateix context també es treballa per consolidar la iniciativa engegada al 2017 amb la Mostra Internacional de Cinema Animal, que relligarà amb una gran festa del Benestar Animal a la ciutat. Aquestes i altres accions de l’àmbit comptaran aquest any amb 234.248 euros.