Descarrega el document en pdf

1| Una ciutat al servei de les persones i no dels interessos econòmics privats d’una minoria, que lluiti per la justícia social, la cohesió social, l'equitat i la integració de totes les persones.

2| Una ciutat al servei d'un projecte col·lectiu engrescador, transformador i adaptable, amb un Ajuntament obert, participatiu i radicalment democràtic, proper i a disposició de les iniciatives ciutadanes, i on la corrupció, el clientelisme i l’amiguisme no hi tinguin cabuda.

3| Una ciutat que impulsi l’economia social i solidària al servei de les persones. Una economia de proximitat, que potenciï l’autonomia dels barris, basada en l’economia productiva i no especulativa. Un model econòmic on es recuperi i es posi en valor el sector primari i secundari, on es vetlli per garantir el treball digne per a tothom, el repartiment del treball i de la riquesa i la progressiva eradicació de l’atur.

4| Una ciutat i un entorn ambientalment just i sostenible, amb un desenvolupament que garanteixi l’equilibri amb l’entorn agrícola i forestal, que posi en valor el patrimoni natural de la ciutat i que traci el camí cap a l'autosuficiència energètica.

5| Una ciutat que garanteixi el dret a l’habitatge per a totes les persones, on l'especulació no tinguin cabuda.

6| Una ciutat que concebi la cultura i la llengua com a pilars de la cohesió social. Que promogui una cultura popular dinàmica, integradora i lligada als barris.

7| Una ciutat amb un espai públic saludable, tranquil, confortable, segur i accessible, generador d'un nou model d'oci i de relacions no consumistes i respectuosos amb totes les persones. Un transport urbà públic que vertebri els barris i que connecti la ciutat amb la comarca.

8| Una ciutat amb uns serveis públics de qualitat, integrals, amb participació ciutadana i gestionats sota criteris socials i ambientals avançant cap a la gestió directa. Una ciutat que dugui a terme una gestió eficient dels recursos públics i que avanci cap a la remunicipalització dels serveis.

9| Una ciutat amb un Patrimoni cultural, arquitectònic i artístic en valor, que mantingui la història i la identitat de tots els barris.

10| Un ciutat que fomenti la mobilització popular, l'autoorganització i la participació democràtica, que concebi els conflictes de forma global, que contribueixi a la construcció del poder popular i l’autogestió.

11| Una ciutat cohesionada que no discrimini a ningú per cap tipus de motiu, que respecti la diversitat de forma activa. Una ciutat que recuperi la seva memòria històrica i que faci bandera dels valors antifeixistes.

12| Una ciutat que fomenti la igualtat real i efectiva entre homes i dones, i que treballi per prevenir, abordar i eradicar qualsevol discriminació o desigualtat per raó de gènere o condició sexual.

13| Una ciutat compromesa amb el dret a l’autodeterminació, l’alliberament nacional del poble català i solidària amb tots els pobles del món.