Ha estat impulsada per la Regidoria d'Habitatge de Sabadell en el marc del Pla Local de l’Habitatge 2019-2024

 

Els Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sabadell han format part d’aquesta primera convocatòria que pretén posar les polítiques d’habitatge en un espai comú on proposar solucions de caràcter estructural davant la situació endèmica de crisi constant en polítiques d’habitatge.

Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, ha volgut emfatitzar que "veient les necessitats que afloren cada vegada en polítiques d’habitatge, com la regulació dels preus, el dret a tanteig i retracte o les reserves del 30% per HPO, pensem que ha arribat l’hora que els municipis del Vallès ens trobem un espai comú per compartir polítiques en matèria d’habitatge."

Així, ha volgut afegir que “esperem que aquesta sigui una trobada que transcendeixi el present mandat i que els municipis puguin consolidar un espai pràctic i de debat per poder impulsar polítiques comunes i d’interès general per als municipis del Vallès”.

El Pla de local de l’Habitatge de Sabadell té tres objectius estratègics:

  • Garantir l'accés a l'habitatge per a la ciutadania de Sabadell.
  • Recuperar la funció social i tornar a l'habitatge el seu valor d'ús.
  • Dotar l'administració local de recursos per resoldre i ser proactiva davant les situacions quotidianes.

I aquests objectius es desenvolupen en set objectius específics concrets:

  • Desenvolupar una estratègia urbana: actualització del planejament i gestió del PMSH
  • Millorar les condicions de vida amb l'habitatge com a base
  • Augmentar i regular el parc d'habitatges públic de lloguer
  • Implementar polítiques per a la rehabilitació i millora de la qualitat del parc d'habitatge existent
  • Consolidar i millorar els serveis ordinaris municipals en matèria d'habitatge
  • Promoure altres models d’accés a l’habitatge
  • Elevar i coordinar propostes entre administracions públiques

És precisament en aquest darrer objectiu d’"Elevar i coordinar propostes entre administracions públiques” que s’emmarcava la reunió d’avui entre els diferents municipis per començar a traçar el camí per fer demandes concretes a la Generalitat i/o a l’Estat, i impulsar una taula específica de coordinació que permeti coordinar les accions del Pla Local d’Habitatge superant els propis límits administratius de cadascun dels municipis.

Segons Rubio, "hi ha polítiques que no tenen sentit sinó es desenvolupen de manera compartida i col·legiada amb la resta de municipis que formem part de la mateixa conurbació de ciutats al Vallès, precisament per aquest motiu un dels objectius específics del pla pretén impulsar espais de coordinació entre municipis al Vallès per tal treballar de forma conjunta noves polítiques públiques d’habitatge."