L’Ajuntament de Sabadell és el primer del país que rep una sentència d’aquestes característiques

[embed]https://www.facebook.com/CridaPerSabadell/videos/952350114929143/[/embed]

 

Una sentència del jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona dona la raó a l’Ajuntament de Sabadell en una de les sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi. Aquesta és la primera que es dicta a tot Catalunya a favor d’un ajuntament per les multes imposades a empreses subministradores.

L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha assenyalat que "el Govern de Sabadell està plenament compromès amb la garantia dels drets socials bàsics com el de l’habitatge o el de l’energia i per això treballem des del primera dia per erradicar la pobresa energètica." I ha afegit que "no farem cap concessió i continuarem sent els garants dels drets socials bàsics i, si cal, sancionarem, les empreses que vulnerin els drets bàsics de la ciutadania."

Concretament, la sentència desestima el recurs de reposició que Endesa Energia XXI, SLU va interposar contra la multa de 10.001 euros de l’Ajuntament, al maig passat. La sanció es va fer per una falta molt greu de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica, després que Endesa tallés el subministrament a una família. La sentència afirma que el tall es va fer ometent el pas previ obligatori de demanar un informe als serveis socials locals que permetés detectar les situacions de risc social de les famílies.

Aquesta és la primera sentència que s’emet sobre els recursos presentats per les empreses de subministrament contra les 14 sancions que l’Ajuntament sabadellenc va posar l’any passat a companyies subministradores per talls indeguts de llum o mala praxi. Les empreses afectades van recórrer les 14 sancions. En un cas l’empresa va desistir i ara queden pendents les sentències dels altres 12 recursos presentats.

Sabadell va ser el primer municipi català que va fer efectives sancions per incompliment de la Llei 24/2015 en l’àmbit dels subministraments bàsics. Les sancions sumen més de 140.000 € (10.001 € cadascuna). Els casos pels quals es multa les companyies subministradores afecten un total de 198 famílies de la ciutat.

Les multes s’interposen quan es té indici que les empreses han comès faltes greus d’acord amb el que estableix l’article 331-5 c del Codi de Consum de Catalunya i en relació amb l’article 6.4 de la Llei 24/201

5, que estableix que abans de fer un tall de subministrament les empreses subministradores tenen l’obligació de sol·licitar un informe als serveis socials municipals per comprovar si la persona o la unitat familiar afectada es troba en risc d’exclusió residencial. La mateixa llei també estableix l’obligació de l’empresa d’informar d’aquest dret en els avisos que generi per raó d’impagament o de tall.