Aquest és l’objectiu principal de les propostes presentades pel grup de Sobirania Reproductiva i de Cures de la Crida, fruit de diverses trobades amb col·lectius i agents de la ciutat que treballen en l’àmbit del benestar de les persones

CbgZ6-GWcAAV3W5Dijous es va presentar en roda de premsa el document ‘Anàlisi i propostes de millora per als Serveis Socials, Salut, Centre d’Atenció a la Dona i Igualtat’, un conjunt de propostes concretes que sorgeixen de les trobades que el grup de Sobirania Reproductiva i de Cures de la Crida ha realitzat amb treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària de Clece, membres de la Plataforma Assembleària de Treballadors/es del Taulí, del col·lectiu feminista Justa Revolta i de la CGT.

L’objectiu d’aquestes trobades ha estat, entre altres, fer una anàlisi de les mancances i potencialitats dels Serveis Socials de la ciutat, del Centre d’Atenció a la Dona i de les polítiques d’igualtat i salut actuals. A partir d’aquesta diagnosi s’ha redactat un recull amb més de 50 propostes amb l’objectiu que “des del municipalisme es pugui oferir una atenció integral, des de diferents disciplines i aconseguir que el benestar de totes les persones estigui al centre de les polítiques municipals”, va explicar Sílvia Xipell, del grup de Sobirania Reproductiva i de Cures de la Crida.

“Hem creat aquest document amb la intenció de fer una guia que ens serveixi a nosaltres i que també pugui ser útil a les persones que estan treballant des de l’Ajuntament, per no perdre el rumb amb les dificultats que suposa el dia a dia de la institució”, va expressar Mireia Mas, també del grup de Sobirania Reproductiva i de Cures.

El recull abasta els àmbits de Benestar social, Salut i Igualtat, gènere i violències i posa sobre la taula propostes com la municipalització del Servei d'Atenció Domiciliària que està oferint actualment l'empresa CLECE; municipalitzar i ampliar el personal que treballa al CAD; ampliar el treball comunitari de promoció de la salut amb una perspectiva social i de gènere; promoure Taules Interdisciplinàries de Promoció de la Salut als barris més desafavorits socialment; avaluar el Pla d’Igualtat, les polítiques del temps, el conveni dels/les treballadors/es municipals i el llenguatge no sexista dins l'Ajuntament; o implantar una política activa de sancions a la cartelleria sexista que es faci a Sabadell, com ara a zones d’oci o comercials.

El document serà entregat als regidors i regidores responsables de les àrees de benestar de l’Ajuntament amb els que esperen reunir-se pròximament. “Des de la Crida creiem que les polítiques han de ser transversals i han de superar l’organització institucional, basant-se en el diagnòstic de les necessitats i dels recursos del municipi i implicant-hi els diferents serveis, entitats i col·lectius de la ciutat; només així poden tenir un impacte real en la qualitat de vida de les persones. Creiem que la política ens l’hem de fer nostra, per contribuir a la col·lectivització el benestar” va concloure Mas.