És una mesura innovadora, que vincula la situació socioeconòmica del sol·licitant amb les característiques del conjunt del veïnat

La Junta de Govern local ha aprovat la convocatòria per atorgar subvencions municipals que permetin millorar elements comuns de vestíbuls i escales de comunitats de veïnatge desestructurades. Les subvencions es destinaran als àmbits de la Llei de Barris, és a dir, a Can Puiggener, Torre-romeu, Espronceda, Campoamor, les Termes i la Creu de Barberà.

Les actuacions que es subvencionaran són millores als vestíbuls i a les escales, com la instal·lació o arranjament de bústies, pintura de l'escala, enrajolat, canvi de vidres o finestres, llums, baranes, instal·lació de porta d'entrada o d’intèrfons, entre altres. Es tracta d’una subvenció innovadora, perquè vincula la situació socioeconòmica del sol·licitant amb les característiques del conjunt del veïnat. A més, aquests treballs estan exempts de demanar llicència d’obres.

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, ha afirmat que “aquestes zones, que es van beneficiar de la Llei de Barris, tenen una situació de complexitat social i econòmica que fa necessari buscar vies per continuar dignificant-les”. L’Ajuntament fa un seguiment continuat de les comunitats, amb una atenció especial a les més desestructurades. Fruit d’aquest treball s’han detectat necessitats bàsiques als espais comuns, imprescindibles per a un hàbitat digne.

Rubio afegeix que “l’Ajuntament ha obert aquesta via de subvencions per continuar atenent aquestes comunitats, ja que la no intervenció implicaria un deteriorament molt perjudicial per a l’àmbit comunitari. Quan la ciutadania no pot assumir-ho, l’administració ha de posar en marxa mecanismes per fer-ho possible”.

Requisits per accedir a la subvenció

Per poder accedir a la subvenció cal que la persona que la sol·liciti i la meitat, pel cap baix, dels propietaris acompleixin uns requisits socioeconòmics de vulnerabilitat, com tenir uns ingressos que no superin 2,5 vegades l’IRSC –que és l’indicador per a les prestacions socials de caràcter econòmic de Catalunya–. L’Ajuntament farà una valoració de la comunitat per assegurar que acompleix determinats requisits relacionats amb aspectes com l’organització, l’economia, la convivència i la conservació de l’edifici, entre altres.

També serà imprescindible que els arranjaments previstos per la comunitat s’adeqüin a les actuacions que es poden dur a terme als vestíbuls i a les escales de les comunitats i que es contemplen a la convocatòria.