L’objectiu del 2017 és treballar en 705 habitatges més

C6T1HZBWQAAOLy3Un dels grans objectius del Govern municipal és que les famílies no perdin el seu habitatge. Per combatre-ho l’Ajuntament disposa de diferents instruments. En primer lloc, el consistori informa, assessora i fa intermediació amb les famílies en dos supòsits. D’una banda, en els casos del deute hipotecari, durant el 2016 s’han fet 1.012 entrevistes presencials per assessorar les famílies, de les quals 270 casos oberts o reoberts corresponen a 12 entitats bancàries i 5 societats financeres. D’aquests, el 78% són autòctons, estan repartits per tots els districtes, el 57% són dones i el 65% tenen ingressos de menys de 1.000 € al mes.

D’altra banda, hi ha les situacions de risc de pèrdua d’habitatge de lloguer propietat de grans tenidors. Així, s’han dut a terme 140 intermediacions amb grans tenidors i s’ha aconseguit que les famílies no perdessin el lloguer. Per un altre costat, des del servei també es dóna suport a comunitats veïnals, amb especial atenció a l’acompanyament integral a comunitats desestructurades. Així, durant el 2016 s’han atès 240 comunitats, 147 de les quals són noves d’aquest any. I, finalment, hi ha les situacions d’ocupació irregulars amb 992 famílies que s’abordaran a partir del nou programa d’intervenció per treballar aquests supòsits.

“Un total de 533 unitats familiars poden continuar vivint a casa després de la intermediació municipal”, va afirmar en roda de premsa Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, que ha presentat les conclusions de la memòria del servei d’habitatge de l’any 2016 i el programa d’intervenció en habitatges buits previst per a l’any 2017.

En segon lloc, l’Ajuntament també treballa per incrementar el parc d’habitatges que es posen a disposició dels ciutadans que més ho necessiten. D’una banda, intervé en el cas del dret d’adquisició preferent per tanteig en casos d’execució hipotecària Així, l’any 2016 s’ha adquirit un habitatge per aquesta via. I, d’altra banda, destina habitatges a emergència social. L’any 2016 l’administració local va disposar de 256 habitatges més 17 d’altres cedits a entitats socials. Cal destacar que aquest any s’ha reformulat el Reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per a emergències econòmiques i socials de Sabadell.

Glòria Rubio ha afirmat que “tot i les limitacions competencials que pateix l’administració municipal, continuem amb l’objectiu de fer tot el possible perquè les famílies que ho necessiten es puguin quedar vivint a casa. I això és possible gràcies a l’actuació de l’Ajuntament i també a la feina que fan les entitats”.

S’actuarà en més de 700 habitatges el 2017

Pel que fa al programa d’inspecció de l’any 2017, l’objectiu és verificar la situació de 705 habitatges buits. Aquesta és la xifra d’habitatges on no consta ningú empadronat els

dos darrers anys i que estan en mans de la mateixa propietat física o jurídica o del mateix grup de societats en un nombre superior a 5 , com a mínim, en un mateix districte de la ciutat.