L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha posat en marxa un dispositiu especial per a orientar i assessorar la població afectada i facilitar eines per a fer les oportunes reclamacions

clausulasol27L’OMIC engega aquesta acció davant l’increment de peticions d’informació després de la darrera sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE), que obliga les entitats financeres espanyoles a retornar els diners cobrats per aquestes clàusules. A més, els efectes retroactius de la sentència són totals i no des del 2013, com en un principi el Tribunal Suprem espanyol havia dictaminat, aspecte que fa que el nombre de persones afectades sigui més gran.

El servei municipal farà una atenció telefònica i per correu electrònic de qualsevol dubte relacionat amb aquesta qüestió ([email protected] / tel. 93 745 31 68). A més, facilitarà el model de reclamació per aquest concepte perquè la persona afectada pugui traslladar-la a la seva entitat.

En cas que s’accepti un procediment de resolució a les reclamacions per via extrajudicial –de mediació o arbitratge-, s’oferirà el servei d’assessorament al respecte, així com ajut per emplenar les corresponents sol·licituds.

Passos a fer

D’altra banda, l’oficina municipal aconsella fer un seguit de passos per saber si s’està afectat, quina quantitat econòmica implica i de quina manera fer la reclamació. Així, el primer pas a fer és comprovar si en l’escriptura de la hipoteca existeix aquesta clàusula. Després, caldrà determinar l’import que suposa. L’OMIC informarà de pàgines web –com ara l’OCUC o portals financers- on es pot calcular la quantitat a reclamar al banc.

L’OMIC facilitarà la plantilla a la persona interessada per adreçar-se al servei d’atenció al client de l’entitat bancària corresponent i pugui reclamar les quantitats que li pertoquin. Si el banc contesta desfavorablement o no contesta en dos mesos -i si no es preveu per part del govern cap altra via alternativa a la judicial-, es donarà informació de com poder fer la demanda.

D’altra banda, el servei creu que és important que les persones afectades esperin un temps prudencial abans d’iniciar un procés judicial, en previsió de què el govern espanyol endegui algun procediment extrajudicial com va fer en el cas de les anomenades “preferents”.

Des de l’OMIC s’aconsella també no signar cap oferta que pugui fer el banc sense haver-la contrastat abans.