Tindran un cost de gairebé 1,6 M€ i permetran crear un espai frontissa entre els barris de Can Llong i de Castellarnau

 

La Junta de Govern Local ha iniciat el procediment per contractar les actuacions que permetran transformar la plaça de Lisboa, la qual actuarà com a espai frontissa entre barris de Can Llong i de Castellarnau i com a espai de trobada dels centres educatius propers. Així mateix, esdevindrà la porta d’accés al rodal pel camí del Mas Canals. El pressupost de licitació és de 1.599.589 euros.

El projecte pretén cosir els dos costats de la ronda d’Europa per mitjà de plataformes de connexió per a vianants. Si ara aquesta via divideix els dos costats de la plaça, el nou projecte crearà un petit bosc, que tindrà un tram de la ronda que el travessarà.

D’aquesta manera s’hi recrearà una estructura de plaça, amb camins seguint les línies de pas que ara ja fan servir els vianants, amb un espai central per tal de desenvolupar activitat de barri, tot acompanyat de nova vegetació formant dunes i establint com a mesura sostenible la infiltració de les aigües de la pluja en el sòl.

 

Espais d’estada, aigua i ombra

L’ordenació de la nova plaça proposa dues zones d’estada, als dos costats, sobre la llosa que cobreix el ferrocarril. L’aigua i el verd tindran el seu protagonisme, amb petits àmbits de recollida d’aigua, com passa a la natura, amb dunes i jardí.