Es tracta de la tercera i última fase del projecte

 

L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per contractar l’empresa que farà les actuacions de transformació del parc de les Aigües, al barri de Can Llong, per tal de convertir-lo en una zona verda de referència per a tota la ciutat. L’obra té un pressupost de licitació de 4.099.521,39€ i un termini previst d’execució de 12 mesos. Es tracta de la tercera i última fase d’obres de construcció del parc.

L’objectiu del projecte és assolir que el parc esdevingui una infraestructura verda i que tingui rellevància des del punt de vista mediambiental. Es pretén aconseguir un espai per a la ciutat que respongui a als següents criteris:

 

  • Naturalització mitjançant la reserva d’espais lliures sense usos intensius per part de la població; la potenciació de l’ús d’espècies vegetals autòctones; i l’afavoriment de creació de petits mosaics de paisatge.

  • Sostenibilitat amb espais de manteniment extensiu i vegetació de baix manteniment; amb la integració en el projecte del cicle de l’aigua, des de la reducció de l’aigua d’aportació fins a la incorporació final de nou en el subsòl de les aigües pluvials; i amb la plantació de l’arbrat, com l’element verd més eficaç per millorar la resiliència enfront del microclima urbà.

  • Ús social a partir de la creació d’espais on s’afavoreixi la interacció entre la ciutadania (jardins productius, espais de joc i esportius) i afavorint la participació ciutadana en el disseny i la gestió.

Les empreses interessades compten amb un període de 26 dies naturals per a la presentació de proposicions, des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. Es preveu iniciar les obres durant el primer trimestre del 2019.

Com serà el parc?