L’Ajuntament invertirà prop de 6 milions d’euros per urbanitzar les 7 hectàrees d’aquest parc del barri de Can Llong

Aquest mes de març començaran les obres de la primera i segona fase de la urbanització del futur parc de les Aigües, centrades en el límit oest, tocant a l’avinguda d’Estrasburg. Les obres inclouen la urbanització del vial d’accés annex a l’edifici de Vimusa. Aquestes dues primeres fases compten amb un pressupost de 259.091 euros.

La urbanització del parc de les Aigües es completarà més endavant amb la tercera fase d’obres, un projecte ambiciós que ara està en el període d’informació pública. Amb aquestes obres es dona resposta a una demanda dels veïns, que des de fa anys esperaven que s’acabessin aquest parc i aquest vial. La urbanització del parc i la remodelació de la plaça de Lisboa acabaran aquesta part de la ciutat, amb una inversió al barri de quasi 6 milions d’euros.

El projecte definitiu –amb la fase tercera fase– respecta la topografia del parc, que ocupa 7 hectàrees. Serà una gran estructura afavoridora del drenatge i la infiltració de les aigües de pluja. La xarxa d’evacuació de les aigües pluvials és, en aquest cas, un element del disseny que configurarà un traçat que facilitarà la conducció de les aigües, amb recs que imitaran els dels horts i que seran plantats amb espècies vegetals d’àmbits humits.

D’aquesta manera s’aconseguiran diversos beneficis ambientals, ja que s'augmenta la disponibilitat d'aigua del subsòl i es filtra i neteja les aigües de les escorrenties. A més, es redueixen els cabals abocats a la xarxa de clavegueram. Finalment, es proporcionen hàbitats a insectes i altres petits animals.

El més desatacat serà la gran aposta per fer d’aquest parc un àmbit de gran qualitat paisatgística que convidarà a passejar-hi i a estar-s’hi. D’una banda, hi haurà un mirador al costat nord, al qual s’arribarà amb una nova i moderna passarel·la elevada, des d’on es podrà tenir vistes de 360º a la Mola, el puig de la Creu, el Montseny, Collserola i tot Sabadell. De l’altra, hi haurà una àrea de jocs d’aigua a la banda sud, al costat d’un quiosc bar amb serveis públics.

Plaça de Lisboa

Les actuacions en aquest àmbit de la ciutat es completen amb la urbanització de la plaça de Lisboa, amb un pressupost d’1,6 milions d’euros. El projecte té per objectiu cosir els dos costats de la ronda d’Europa amb plataformes de connexió per a vianants i molta vegetació. L’ordenació proposa dues zones d’estada, sobre la llosa que cobreix el ferrocarril, als dos extrems.

Novament, l’aigua i el verd tindran el seu protagonisme, amb petits àmbits de recollida d’aigua, com passa a la natura, amb dunes i un jardí.

 

[embed]https://vimeo.com/258803345[/embed]