Es manté el calendari per reobrir la piscina després de Sant Joan

Les obres a la Bassa, la piscina més gran de la ciutat, estan en una fase molt avançada i s’acabaran en el termini previst, per la qual cosa l’equipament es podrà obrir de nou passat Sant Joan. La renovació ha posat aquest equipament al dia i ha permès solucionar els problemes que es van detectar de fuita d’aigua des del 2014 i de moviment de terrenys, que van obligar a tancar l’equipament.

"Aquestes obres eren imprescindibles per garantir la continuïtat de la Bassa, una piscina que té un gran valor de social i un ús comarcal”, va afrimar ahir el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, en una visita d’obres amb els mitjans de comunicació. També va destacar "l’esforç dels tècnics municipals per programar, adjudicar i supervisar unes obres molt complexes i fer-ho de manera que s’han complert els terminis previstos. A més, la bona gestió ha permès d’estalviar més d’1 milió d’euros, amb la qual cosa part d’aquests diners s’han pogut destinar a millores que inicialment no estaven previstes”.

Els treballs de renovació van començar al juliol del 2016 i tenien un pressupost inicial de 3,9 milions d’euros. Finalment es van adjudicar per 2,8 milions i l’estalvi final ha estat d’1.026.505 euros.

Renovació de la Bassa

Les obres van començar amb la consolidació del terreny a base d'injeccions de resines especials. A continuació es va executar la reparació i el reforç estructural del tram del col·lector de Sant Oleguer que discorre per sota de la Bassa. A més de la reparació, es van portar a terme unes actuacions complementàries de millora a la resta del col·lector de Sant Oleguer, que han permès fer una inspecció de tot el seu traçat, des d’on neix, al carrer de Sol i Padrís. I s’han construït diversos pous de registre, que milloraran la inspecció i les tasques de neteja i manteniment en aquest important col·lector de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

També s’ha renovat tot el vas de la piscina amb la impermeabilització de totes les juntes constructives i s’ha enrajolat de nou. També s’ha refet el paviment de la passera que travessa la Bassa i el camí transversal de la zona de gespa. Les obres han permès renovar l’illa, construir una rampa d’accés a l’interior del vas i canviar els dos jocs d’aigua.

A més, s’ha renovat el sistema de filtració, amb la col·locació de 5 nous filtres i la instal·lació d’una xarxa nova de canonades i de bombeig, format per cinc bombes de velocitat variable. Finalment, els treballs han inclòs refer tot el sistema de reg i plantar nova gespa a tot el complex.