El projecte, promogut per l’Ajuntament, vol promoure la igualtat i evitar els models de discriminació per raó de gènere

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou projecte de caràcter transversal per afavorir i la coeducació i per aprofundir en una educació que, des de ben petits, promogui la igualtat i eviti els models de discriminació per raó de gènere. La iniciativa tindrà com a primera acció la formació i la realització de sessions específiques de treball durant aquest curs, amb professionals de les escoles bressol municipals.

D’aquesta manera, es vol afavorir la sensibilització en l’àmbit de la coeducació i alhora la reflexió per identificar els estereotips de caràcter sexista que poden acompanyar el fet educatiu i que la societat –potser sense ser-ne prou conscient– transmet als infants des que són nadons. Amb tot, es vol contribuir a una educació més igualitària, possibilitant, si cal, la transformació de la pròpia pràctica educativa.

Coeducar per aprofundir en la prevenció de les violències masclistes

Amb la formació adreçada als professionals de les escoles bressol municipals el que es vol és reforçar la feina amb les persones que treballen diàriament amb els infants més petits i afavorir que creixin sense estereotips discriminatoris. De fet, la coeducació és considerada com un dels principals eixos en què cal aprofundir en la prevenció de les violències masclistes.

Ahir durant la presentació del projecte, la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferràndiz, va explicar que “la coeducació és una línia de treball nostra molt important i el fet de disposar d’onze escoles bressol municipals ens obre una oportunitat per incloure dins els seus currículums educatius la perspectiva de gènere i la coeducació”.

Per la seva part, el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, va remarcar que aquesta acció es correspon plenament amb un dels principis orientadors del Pla per a l'Equitat i l'Èxit Educatiu, sobre el reconeixement de les diversitats i de la perspectiva de gènere. De fet, el Pla té un clar posicionament antisexista i de lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

A la formació adreçada al personal de les escoles bressol municipals, s’identificaran alguns àmbits de desigualtat relacionats amb els centres educatius, que permetran debatre sobre les diferents maneres d’educar els infants. També es generaran estratègies d’anàlisi i revisió, per tal de construir alternatives i consolidar els centres com a espais lliures de sexisme i com a veritables escoles coeducatives. La formació es realitzarà al llarg del curs 2017/2018 i consistirà en sessions de treball amb l’equip de professionals de cada centre municipal de 0 a 3 anys. Així mateix, s’articularà una acció més específica amb un grup impulsor integrat per dues persones representants de cada escola bressol, que seran, de fet, les referents del seu centre en qüestions de coeducació. Aquest grup impulsor realitzarà una formació addicional de 20 hores de durada. També s’ha previst una jornada de clausura del projecte que permeti concloure propostes per integrar la mirada coeducativa a les escoles bressol de Sabadell i iniciar la xarxa coeducativa entre totes.