Des de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), volem mostrar el nostre posicionament entorn el debat de mobilitat que s’inicia en el marc del Pla específic de mobilitat del Vallès

Darrerament s’està parlant molt del Vallès, de la seva mobilitat, de la seva possible unió administrativa, de les infraestructures que s’hi volen desenvolupar, del seu rol metropolità, etcètera. Des de les CAV valorem molt positivament el fet que el Vallès hagi esdevingut centre de moltes mirades, evidenciant que el què hi passa té conseqüències arreu del territori metropolità i del país. Alhora, confiem que si aquest Pla de Mobilitat parteix d’un bon treball d’anàlisi i diagnosi, pot suposar una primera resposta a les llargues reivindicacions del territori per ser atès amb el rigor necessari i deixant enrere plantejaments preestablerts els anys 60 i 70 del segle passat.

Quan parlem de la necessitat de restringir les entrades i sortides a Barcelona per la contaminació de l’aire no podem obviar la priorització que les administracions han fet històricament del transport privat a la regió metropolitana, i que avui, per molt que s’afirmin altres coses, les inversions en el transport públic són clarament insuficients i es continuen destinant recursos a l’ampliació de la xarxa viària (per exemple en l’ampliació de la C-58). En aquest sentit, Maties Serracant, regidor de la Crida per Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell, ha afirmat que “si es vol reduir la contaminació a la regió metropolitana, no hi ha altre remei que promocionar - no només amb paraules, sinó amb inversions en infraestructures i millora de servei- el transport públic que comunica Vallès i Barcelonès, però també, i especialment, la connexió interna dels vallesos entre si”.

El Vallès en el seu conjunt ha demostrat ser una àrea de referència clau i cabdal pel desenvolupament del país, però el profund centralisme barceloní de les administracions ha frenat el desenvolupament del territori prioritzant inversions per corones i menystenint les mateixes lògiques territorials, pensant la mobilitat dels nostres municipis més cap a Barcelona que no pas entre ells.

El desenvolupament de nova xarxa viària no solucionarà la congestió actual, ni disminuirà la contaminació de les poblacions properes. Apostar per una millora de la qualitat de l’aire passa necessàriament per redefinir la mobilitat al Vallès, fent una aposta clara i urgent pel transport públic. Si es continua potenciant carreteres i autopistes amb l’objectiu inassolible de descongestionar la xarxa viària, a més de destruir les àrees naturals i agrícoles del territori estarem empitjorant novament la qualitat de l’aire.

Per tot això des de les CAV tenim molt clar que la millora de la mobilitat al Vallès, que tindrà una incidència a molts altres territoris, no passa per la construcció i continua ampliació de més carreteres, sinó per oferir una alternativa real, millorant el servei de rodalies i la interconnexió d’estacions de trens ja existents.