Les Candidatures Alternatives del Vallès denuncien la necessitat de respondre efectivament a les irregularitats i possibles delictes que anuncia l’Informe de Sindicatura de Comptes sobre el Consell Comarcal i els seus ens dependents (informe 14/2016) del que fa quasi un any i mig que el govern en té coneixement

[Nota de premsa de les CAV]

Les CAV, sota la coalició municipalista CUP-Poble Actiu, volen posar de relleu tot un seguit d’irregularitats indicades a l’informe de sindicatura de comptes 14/2016 sobre el Consell Comarcal destacant aquelles que afecten el consorci de residus. L’informe apunta un total de 32 observacions del consorci de residus, 14 d’elles referides  al contracte de construcció i gestió del Centre de Tractament de Residus (de la 18 a la 32) - ens depenent del consorci- que haurien de ser investigades per la justícia i les administracions competents. S’apunta a qüestions que van des de l’any 2006, que tenen a veure amb la licitació de la construcció del CTR i la seva execució assenyalant que es tracta d’irregularitats especialment destinades a afavorir la concessió a una empresa concreta. Les conclusions de l’informe deixen prou clar que l’única actuació correcta des de l’administració hauria de ser demanar la nul·litat del contracte amb l’empresa que gestiona el servei i fer una nova licitació o internalitzar el servei. La candidatura creu que no es pot permetre que l’actual contracte segueixi vigent, ja que té múltiples motius pel qual pot ser declarat nul i podrien afectar qualsevol acció futura.

Apunten també que a més a més de dur a la justícia i d’obrir aquells expedients informatius i sancionadors que calgui per a depurar responsabilitats, si és el cas, caldria reavaluar les responsabilitats dels càrrecs de confiança actuals que van participar del desenvolupament d’aquest contracte.

Teresa Carceller, portaveu del grup comarcal de les CUP-PA, recalca que “el procés que ha seguit tot plegat no és el correcte i la informació de l’informe de sindicatura hagués hagut de ser exposada en la seva totalitat al ple del consell”. La formació recorda que al ple del Consell Comarcal es va ometre la informació dels ens depenents del consell i alerten de la necessitat de prendre mesures i deixar de treballar sobre unes bases que se salten tots els procediments legals establerts i demana als membres del consorci de residus i als membres del ple del Consell Comarcal que se sumin a la petició per demanar la nul·litat del contracte del CTR i a treballar per restablir les bases d’una administració comarcal que ha de deixar d’una vegada d’estar sota l’ombra del clientelisme i la corrupció que durant tant de temps l’ha acompanyat.

Veieu el vídeo explicatiu

Veieu el document de sindicatura