La Junta de Govern Local ha acordat iniciar el tràmit de licitació i contractació de les empreses que hauran d’executar el projecte per remodelar i renovar 152 àrees de jocs infantils de les 239 que hi ha ara mateix als diferents districtes de Sabadell

 

La superfície aproximada de l’actuació és de 8.600 m2, que fan referència als metres quadrats totals on es fa algun tipus d’actuació. El pressupost de licitació és d’1.834.982,60 €. A les àrees on s’actuarà, hi ha elements de joc on falta alguna peça i altres que en tenen alguna de deteriorada i que cal reposar o canviar. També s’actua en els paviments de seguretat, afegint sorra o ull de perdiu o arranjant el cautxú als tancaments que no compleixen el requisit que defineix la norma i substituint cartells indicatius, entre altres.

Entre les places i espai on s’actuarà, cal destacar intervencions de grandària on els jocs pròpiament seran remodelats totalment. És el cas dels espai següents: parc de Nostra Llar, plaça dels Tallarets, parc de la Roureda, plaça d’Aurora Bertrana, plaça de Vila Arrufat, plaça de les Vaques, plaça del Farell, carrer de la Mola, parc de la Romeua, plaça de la Llibertat, plaça de Tierno Galván, plaça de Carrasco i Formiguera, plaça de Karl Marx i plaça d’Alberto Lavera.

D’altra banda, hi ha un altre lot amb 67 àrees  on es faran remodelacions parcials d’alguns dels elements –paviment, tanques, cartells o jardins–. I un darrer grup de 71 àrees on es faran reparacions puntuals en elements deteriorats.

Objecte de les actuacions

A cadascuna de les àrees de jocs s’han definit treballs en funció de les necessitats específiques de cada espai, que consisteixen bàsicament en el següent: substitució d’elements de joc deteriorats, subministrament i instal·lació dels recanvis dels elements de joc, reparació o instal·lació de paviments de seguretat, reparació o instal·lació de tanques de fusta, subministrament i col·locació de cartells indicatius, acabats i certificació de les àrees de joc.

La contractació d’aquestes obres s’ha separat en diferents lots en funció dels treballs a realitzar: d’una banda, actuacions de manteniment i reparació; i d’altra banda, les actuacions de remodelació completa de les àrees de joc.