Un 30% de la població de Sabadell respira aire de molt poca qualitat

Sabadell supera el màxims establerts d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), cosa que provoca que el 30% de la població respiri aire de poca qualitat a la ciutat, amb els consegüents efectes per a la salut.

L’evolució de la qualitat de l’aire a Sabadell presenta uns nivells màxims al límit de 40 micrograms / m3 de PM10, així com superacions fins a 2015 dels nivells màxims establerts de NOx. D’acord amb la normativa vigent, en casos com aquest les ciutats de més de 100.000 habitants han d’elaborar un pla d’acció local per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA).

Sabadell tenia pendent des del 2011 l’elaboració del Pla de Millora de Qualitat de l’Aire (PAMQA), que ara s’ha portat a terme amb la participació tècnica de membres de la Diputació de Barcelona, l’Agència d’Ecologia Urbana i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’Ajuntament ha pogut tenir el suport d’una institució reconeguda a escala internacional, l’ISGlobal, allotjada al CREAL de Barcelona, entitat de recerca en matèria de salut ambiental i gestora del projecte INMA (Infància i Medi Ambient).

La col·laboració entre aquestes tres institucions –l’Ajuntament, l’Agència d’Ecologia Urbana i l’ISGlobal– ha permès elaborar una diagnosi per al PAMQA 2017-2022 amb un nivell de detall molt important, gràcies a la recol·lecció d’informació de més de 160 punts de la ciutat. Aquestes dades han estat facilitades per l’ISGlobal i han permès tenir una de les diagnosi d’aquest tipus de Pla més acurada de la regió metropolitana.

Aquesta informació ofereix una fotografia extraordinària de la qualitat de l’aire, que no s’havia tingut mai de la ciutat, amb dades georeferenciades sobre la salut de la població de molta precisió i qualitat. Durant l’elaboració del Pla s’han recollit dades quantitatives relativa a mobilitat, activitats, planejament, transport públic i s’han elaborat mapes d’emissions per trams de carrer. També s’han identificat les accions a incloure en el pla.

Pressupost de 20 milions d’euros

El Pla té un pressupost associat de 20 milions d’euros i un període d’implantació fins al 2022. Proposa un total de 36 accions, amb mesures destinades a reduir les emissions dels vehicles i a augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu. També es preveu incrementar el nombre de desplaçaments a peu o amb bicicleta i reduir les emissions derivades de la distribució de mercaderies, entre altres. De fet, més de la meitat de les mesures estan relacionades amb el sector de la mobilitat i s’inclouran en l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

Entre les mesures més destacades hi ha la inversió de 7,3 milions d’euros en la transformació de places i carrers per incrementar zones de vianants, desplaçaments amb bicicleta, noves àrees d’estada i zones verdes. Així mateix, es reconeixerà dina la ciutat la primera Zona Urbana d’Atmosfera Protegida al centre, el 2019, i la implantació de camins escolars fins a 20 centres educatius.

Es preveu l’adquisició de 27 autobusos híbrids fins al 2021, per valor de 7 milions d’euros. D’aquests la ciutat ja en té un i al Ple d’abril es va licitar la compra de altres 5 busos més. "Això vol dir que el Pla ja s’està executant i que el Govern està treballant per implantar les 36 mesures que preveu el PAMQA”, ha afirmat Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat. També es renovarà la flota municipal de vehicles per reduir el 70% de la flota existent.

El PAMQA es portarà a aprovació el proper més de juny.  "Complim així un dels compromisos del Govern, que era aprovar el Pla el 2017, un dels estudis estratègics de ciutat que estem desenvolupant”, ha destacat Serracant.

Els cotxes, el principal factor emissor de contaminació a la ciutat

Les dades de Sabadell indiquen que "el vehicle privat és el responsable del 78% de les emissions d’òxids de nitrogen i del 90% de les partícules en suspensió”, ha explicat Serracant. En canvi, la xarxa d’autobusos només contribueix amb un 3,0% de NOx i un 1,4% de PM10 del total de les emissions.

El Pla es presentarà demà, a les 6 de la tarda, en un acte públic a l’Auditori de la Biblioteca Vapor Badia. Comptarà amb la presència de Maties Serracant, Joan Berlanga i representants de les entitats que han elaborat el Pla. El 30 de maig es farà una jornada de retorn amb totes les persones i entitats interessades.