Amb l’objectiu d’apoderar i implicar les veïnes i els veïns de Can Llong en la presa de decisions sobre aquelles qüestions que afecten al barri, l’Ajuntament ha impulsat tot un seguit de trobades per millorar els espais de participació existents a la zona

L’equip de Govern va mantenir la primera de les reunions a principis d’estiu per explicar la proposta a les dues entitats veïnals del barri de Can Llong: l’Associació de Veïns Nous barris oest - Can Llong i l’Associació Unió veïnal de Can Llong i Castellarnau. En el transcurs de la trobada es van exposar diversos temes com ara els principis del Pla de Mandat del Govern (PM) en referència a la Participació, el model actual, la diagnosi de fortaleses i debilitats del mateix i els objectius i els reptes de futur. De la mateixa manera es van explicar les aportacions de la FAV sobre el model de participació territorial i altres experiències de participació en l’àmbit internacional per tal d’oferir eines per iniciar el debat.

En aquesta trobada es va percebre una bona predisposició de les entitats veïnals al nou espai de participació i a fer-lo extensiu als veïns i les veïnes del barri. Precisament, durant el mes d’octubre es va dur a terme una nova sessió de treball amb la resta d’entitats del barri, que també van mostrar el seu interès en la creació conjunta d’aquest nou espai de participació.

Sessió de treball

La trobada més recent ha estat aquest mes de desembre, en una sessió de treball al Centre Cívic de Can Llong, a la qual van assistir  una quarantena de persones vinculades a entitats i, altres a títol individual. L’objectiu principal de la sessió va ser que els participants arribessin a acords respecte quines metodologies de treball haurien de tenir aquesta taula, quins haurien de ser els integrants, com s’haurien de gestionar la reunions o com s’haurien de gestionar les decisions preses, entre d’altre qüestions.

Els assistents es van dividir en dos grups de treball i per tal de fer més operatius els debats es van fer subgrups. Les dinamitzadores van acompanyar i reconduir els diferents debats generats. En aquest primer temps cada grup disposava d’una graella amb tres preguntes per convidar a la reflexió: Per què ha de servir l’espai?, Qui n’ha de formar part? i Com ha de ser el seu funcionament?.  A més, es proposava considerar les claus de l’èxit i què calia evitar en el model dissenyat.

En un segon torn de treball els diferents subgrups van arribar a una proposta comuna fruit de les diferents aportacions i reflexions. Finalment els dos grups de treball van fer una presentació final dels eixos de treball proposats i les conclusions a les quals havien arribat.

La regidora de Participació, Glòria Rubio, que va assistir a la trobada, va convidar a fer extensiva la proposta a la resta de veïnes i veïns del barri. Per aquesta raó, a principis d’any es presentaran les conclusions de la sessió de treball. En aquest sentit, Rubio va emplaçar els assistents a fer una nova trobada per tal de tractar les aportacions recollides i continuar treballant en aquest nou espai de Participació.