El Consell d’Administració d’aquesta empresa municipal ha ratificat per unanimitat aquesta setmana l’acord en resposta a la reivindicació de la plantilla

La plantilla de Promoció Econòmica de Sabadell, SL (PES SL), amb seu al Vapor Llonch, iguala les seves condicions de treball amb la resta de personal municipal de l’Ajuntament de Sabadell. El Consell d'Administració de PES, SL, integrat per representants de tots els grups municipals, ha ratificat l'acord d'adhesió al conveni laboral de l'Ajuntament aquesta setmana.

Fins al moment, el personal de PES, SL ha tingut diferents convenis col·lectius en no disposar d’un conveni propi d’empresa. Ara, amb aquesta adhesió es dona resposta a una reivindicació de la plantilla liderada des del Comitè d’Empresa i respon a la voluntat de l’actual equip de govern de millorar les condicions laborals i econòmiques del personal municipal. Els costos econòmics que suposa l’adhesió seran assumits de forma progressiva entre els exercicis 2017 i 2020.

PES, SL es va constituir l’any 2004 com a mitjà propi de l’Ajuntament de Sabadell. Té naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Sabadell. L'objecte social de la societat és fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d’actuacions generadores d’ocupació i de desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell.

Actualment gestiona els equipaments Vapor Llonch, Centre de Formació Cal Molins, Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, Centre de Promoció Empresarial, Fira Sabadell i Pista Coberta d’Atletisme.