S’ha acordat crear una comissió entre el comitè d’empresa, on hi ha representació dels quatre sindicats, i l’Ajuntament, que farà el seguiment periòdic del procés engegat per l’administració municipal

C3HhIvOXgAAxI32Amb la voluntat de tenir la màxima transparència en el procés iniciat per l’Ajuntament quant a vetllar pel compliment per part de l’empresa del servei de recollida de residus i neteja viària, el Govern municipal es va reunir la setmana passada amb les seccions comarcals i d’empresa dels diferents sindicats que tenen representació a Smatsa: UGT, CONC, CGT, USOC.

Com ja va fer l’alcalde, Juli Fernàndez, fa unes setmanes, el Govern municipal ha reiterat la ferma voluntat de l’Ajuntament de mantenir els llocs de treball i les condicions laborals de la plantilla passi el que passi, davant la preocupació manifestada pel futur laboral dels treballadors al final d’aquest procés si la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya (CJA) determinés que és procedent declarar nul el contracte amb Smatsa per les irregularitats que s’han posat de manifest en el procés d’adjudicació. El Ple de l’Ajuntament acordà demanar a la CJA que es posicionés davant d’aqueixes irregularitats.

Els regidors Albert Boada i Xavier Guerrero manifesten novament que aquest procés engegat es fa per salvaguardar els interessos públics dels ciutadans (entre els quals també hi son els treballadors) que tenen dret a rebre exactament el servei pel que paguen. “Exigir la qualitat del servei és la nostra obligació i això no ha de repercutir en pressions per part de ningú als treballadors, de qui volem posar en valor llur professionalitat”, han afirmat.

En aquest sentit, l’Ajuntament vol fer arribar el seu suport al conjunt de la plantilla de treballadors de l’empresa tot denunciant la campanya que algunes persones individuals i col·lectius estan fent a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació per mirar de desacreditar la professionalitat d’alguns treballadors que, d’altra banda, estan cada dia complint la seva tasca per deixar digne i net l’espai públic de Sabadell.