Hi ha hagut 200 desnonaments fins al 18 d’octubre de 2017

Durant les dues darreres setmanes, l’Ajuntament de Sabadell ha aturat 18 desnonaments a la ciutat, de manera que les famílies que residien en aquests

habitatges poden continuar vivint a casa. El Govern municipal treballa en els casos de risc de pèrdua de l’habitatge a causa d’impagaments de lloguer, deute hipotecari o precari amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de l’habitatge de les unitats de convivència

usuàries dels serveis municipals.

Amb l’objectiu de fer visible aquesta situació i davant la situació d’emergència habitacional que es viu a la ciutat, a partir d’ara l’Ajuntament farà públiques cada 15 dies les dades de desnonaments que aconsegueixi aturar gràcies a la intervenció dels serveis municipals.

L’increment o decrement dels desnonaments en aquests darrers anys ha estat totalment determinat per la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de determinats articles de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Mentre aquestes lleis eren vigents, el nombre de llançaments havia baixat considerablement per l’obligació que aquesta norma introduïa als grans tenidors d’oferir lloguer social. Ara, s’obre un nou escenari perquè aquesta obligació desapareix per als grans tenidors però es manté l’obligació dels ens públics d’oferir una solució residencial a les famílies en risc d’exclusió residencial.

Per disposar d’informació sobre el nombre de desnonaments i treballar en protocols d’actuació, s’ha insistit en l’àmbit municipal, des de l’any 2016, per establir espais de treball amb els jutjats, atès que és allà on es tramiten i resolen els procediments d’execucions hipotecàries i els de desnonaments que poden abocar al llançament de les persones dels habitatges on viuen.

220 llançaments efectius l’any 2016

Les dades de desnonaments que ha proporcionat el jutjat a l’Ajuntament de Sabadell són les següents: 220 llançaments efectius l’any 2016 i 200 fins al dia 18 d’octubre de 2017. Aquestes dades inclouen els llançaments d’aparcaments, locals comercials i altres immobles, a més dels habitatges.