Aquesta actuació permetrà dignificar un espai que en aquests moments està força degradat

 

L’Ajuntament ha adjudicat l’execució d’unes escales noves que comunicaran els carrers dels Celtibers i del Maestrat, al barri de Can Puiggener. Aquesta actuació permetrà dignificar un espai que en aquests moments està força degradat. El projecte s’ha adjudicat a la societat Ferkuma Maquinària, S.L., per 72.023,29 €, amb un termini d’execució de 3 mesos i una garantia de 12 mesos.

En aquest indret avui hi ha unes escales de totxana molt precàries i un talús de reblert. A partir d’aquesta obra, tot l’àmbit quedarà renovat, serà més agradable i tindrà més usos, a més de la circulació de persones.

L’obra inclou, d’una banda, construir una escala per facilitar el salt entre els dos carrers amb condicions de seguretat i accessibilitat. D’altra banda, l’adequació de l’espai verd a mode de talús de pendent més o menys constant, on es pugui permetre plantar-hi hidrosembra i un arbre d’uns 5 m de capçada, que pugui oferir ombra als usuaris de l’espai.

A més, s’eixamplaran les dues voreres per tal que l’arribada i sortida de l’escala quedin reculades respecte a la circulació normal en voreres i que puguin ser petites zones d’estada amb bancs. L’espai disposarà d’il·luminació pròpia a la zona de circulació dels vianants, sobretot a la circulació per l’escala per poder el pas en horari nocturn.

També es construirà el límit amb la futura edificació veïna al costat oest, col·locant-hi un mur de gabions separat 70 cm del límit amb el veí, per tal de facilitar la construcció de la futura fonamentació. Finalment, es posarà un nou pas de vianants al carrer del Maestrat per donar continuïtat i facilitar la circulació des de l’escala fins als contenidors d’escombraries que es troben a l’altre costat del carrer.