Ho ha fet en el marc de la jornada sobre el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya

La regidora d’Habitatge, Glòria Rubio, va participar dimarts en la jornada de presentació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, que va tenir lloc a Barcelona, organitzada per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un Pla que analitza i fa una diagnosi de la conjuntura actual de l’habitatge a Catalunya.

“Aquest Pla perpetua les mateixes polítiques d’habitatge dels darrers 30 anys i no canvia el paradigma. O no hem après el que ha passat o no hi ha voluntat de canvi”, ha dit Rubio, la qual ha exigit “més valentia en les noves propostes per augmentar el parc d’habitatge, únicament i exclusivament en el règim de tinença de lloguer i de promoció pública”.

El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya és un instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge a Catalunya. Es fixa com a gran objectiu garantir que totes les noves llars que es formaran en els propers 15 anys puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença i superfície.

Rubio ha afegit que “aquest Pla s’hauria d’haver fet fa 10 anys i no aprofundeix en les mesures que s’hauran d’adoptar per a les polítiques de la rehabilitació del parc ja construït, problemàtica que actualment afecta centenars de persones a Sabadell”.

 

Esmenes al Pla

L’Ajuntament de Sabadell planteja així que el Pla Sectorial de l’Habitatge de Catalunya inclogui dos programes de desenvolupament fonamental. Per això ha presentat dues esmenes al document, concretament sobre els punts següents:

  • Programa per a la rehabilitació del parc construït
  • Programa per al desenvolupament del lloguer amb objectius ambiciosos per assolir cotes de nivell europeu en el parc públic
  • Augment del parc públic per optar a la capacitat de regular el preu del mercat
  • La Generalitat hauria de considerar el finançament del Pla

La regidora Rubio ha fet èmfasi en el fet que “un Pla sense finançament no té futur i per això esperem que el nou Parlament porti en la seva essència les polítiques d’habitatge com un dels pilars fonamentals de les lleis”.