Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, es va reunir ahir amb representants del BBVA i la PAH per fer front als casos d’ocupació d’habitatges propietat d'aquesta entitat financera

CUGt1QeWoAASbDq.jpg_largeDurant la reunió s’ha acordat que es millorà la comunicació dels casos d’ocupació que afecten el BBVA i, així mateix, s’ha acordat que es treballarà en el desenvolupament d’un protocol per a la cessió d’habitatges buits en condicions d’habitabilitat.

D’una banda, l’Ajuntament ha facilitat la realització d’aquesta reunió amb l’objectiu de buscar mesures urgents per afrontar aquesta emergència social. D’altra banda, a la reunió també s’ha plantejat la necessitat d’intervenir preventivament en els processos judicials per evitar desallotjaments i la situació d’incertesa i angoixa que pateixen algunes famílies.

Estem satisfets perquè hem iniciat una fase de negociació que assenta les bases per establir una taula de diàleg periòdica entre el BBVA, la PAH i l’Ajuntament”, ha explicat el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant, que ha destacat que “el nou escenari permetrà desencallar la situació actual d’estancament i establir una metodologia per resoldre els casos que es puguin anar produint, amb l’objectiu de donar una resposta social al problema de l’habitatge”.

Aquesta iniciativa forma part de les polítiques d’habitatge que el Govern municipal –per mitjà de la Regidoria d’Urbanisme i Habitatge i la Regidoria d’Acció Social– ha començat a desenvolupar, aplicant la Llei del Dret a l’Habitatge, l’ordenança municipal de mobilització d’habitatge buit i la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència social en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Des de l’Ajuntament es valora positivament aquest pas. Tanmateix, per tal d’assegurar el seguiment de les polítiques esmentades anteriorment i atenent l’experiència i els antecedents en aquest camp, el consistori estarà alerta al compliment dels compromisos acordats.