El reglament s’adaptarà a la nova realitat social en l’àmbit de l’habitatge, així com a la Llei 24/2015

una-promocion-viviendas-proteccion-oficial-promovida-por-vimusa-sabadell-1396038341634L’Ajuntament de Sabadell va constituir ahir la comissió per redactar el nou reglament de la Mesa de Valoració per adjudicar habitatges per a emergències socials. La Mesa de Valoració és l’òrgan municipal que adjudica els habitatges disponibles a famílies en situació de pèrdua de l’habitatge imminent o d’exclusió residencial.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va sol∙licitar els ajuntaments que tenen un reglament propi d’habitatge que facin aquest procés d’adaptació. La Comissió que farà el reglament està formada per tècnics dels serves d’Habitatge i Acció Social, a més de representants de VIMUSA. En la redacció, es tindran en compte les aportacions recollides al procés d’auditoria ciutadana. Així que es disposi d’un esborrany, es sotmetrà a les consideració del Consell Assessor.

“Aprofitarem aquest nou reglament per anar un pas més enllà i replantejar elements com els perfils de les famílies per accedir a la Mesa. La realitat social és canviant, com també ho són els recursos disponibles per poder donar resposta a la vulnerabilitat residencial”, ha explicat Maties Serracant, regidor d’Habitatge.

Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social, ha assenyalat “adaptar el marc jurídic al nou paradigma social que tenim a Catalunya en matèria d’habitatge sense dilacions i amb decisió és prioritari. Fer‐lo incorporant condicions que evitin la cronificació de les famílies en situació d’exclusió residencial el farà veritablement transformador”.

Actualment la tasca de la Mesa de Valoració per adjudicar habitatges per a emergències socials és prioritzar a quines famílies s’adjudiquen els pisos disponibles, seguint uns barems establerts. Les famílies amb problemàtiques d’habitatge són valorades prèviament de ser presentades pels equips professionals dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament amb criteris objectius que tenen en compte les necessitats d’habitatge, a més d’altres circumstancies sociofamiliars o de vulnerabilitat. Un cop valorades es fa la proposta a la Mesa i el seguiment posterior.