El consistori proposarà a la Comissió de Preus de Catalunya un nou expedient tarifari alternatiu

L’Ajuntament de Sabadell va rebutjar la proposta de revisió tarifària del servei de subministrament d’aigua presentada per la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), que comportaria un increment del 5,84% en el rebut.

L’acord de no aprovar l’expedient tarifari per al 2018 presentat per CASSA es va portar a discussió a un ple extraordinari celebrat el passat divendres, en què l’Ajuntament va portar a aprovació la revisió de les tarifes de subministrament d’aigua per al 2018, després que no s’hagi arribat a un acord amb CASSA. Es va aprovar rebutjar l'increment de la tarifa de l'aigua amb els vots a favor dels partits de govern (Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana i Guanyem Sabadell), les abstencions de PDeCAT i Ciudadanos i amb els vots en contra de PSC i PP i regidor no adscrit Lluís Monge.

L’increment que proposava CASSA està vinculat amb la compra d’aigua en alta d’Aigües del Ter Llobregat (ATLL), és a dir, el preu que es cobra per l’aigua a les empreses subministradores als municipis. El Govern ja va expressar la seva disconformitat, quan al desembre de 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va acordar incrementar en un 11,8% la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta per mitjà de la xarxa pública Ter-Llobregat. Un increment que ja es preveia que podria afectar la propera revisió de l’expedient tarifari de Sabadell, ja que significava una pujada en el preu de la compra d’aigua a l’empresa ATLL, que és la que principalment subministra a Sabadell.

El consistori no preveu, en cap cas, que aquest increment en el preu del proveïment de l’aigua hagi de repercutir en un increment del rebut que paga la ciutadania. D’una banda, el 21 de febrer, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què s’anul·la l’adjudicació del contracte relatiu a la gestió de l’ATLL.

D’altra banda, aquesta pujada del preu de l’aigua en alta aprovada per l’ACA ha tingut una gran resposta en el món local i ha motivat la presentació d’un recurs contenciós per part de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació de Municipis de Catalunya, amb la demanda de la mesura cautelar de suspensió de l’aplicació de l’increment acordat.

Per últim, en aquests moments, també s’està pendent de veure si, un cop constituït, el nou Govern de la Generalitat atura aquest increment.

 

Proposta alternativa d’expedient tarifari

En aquest sentit, l’Ajuntament ha elaborat un nou expedient tarifari amb dues propostes alternatives que elevarà, juntament amb el de la Companyia, a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que resolgui.

Així, en un primer cas es tracta d’una proposta que inclou la previsió de l’increment de l’ATLL, en què no es veurien incrementades les tarifes actuals vigents, però que es compensaria la companyia per la diferència entre les tarifes a aplicar i les actuals. Una quantitat que, en cas de persistir en la pujada del preu de l’aigua i sense modificar les tarifes vigents a data d’avui, equivaldria a un augment del 2,68%, que seria assumit directament per l’Ajuntament.

En la segona de les propostes, no s’inclou la previsió d’increment de l’ATLL i per tant, la quota de servei i les tarifes per l’abastament d’aigua al 2018 es veuria rebaixada en un 2,39%. Aquesta diferència, respecte a l’expedient proposat per la companyia, respon a l’aplicació de criteris tècnics diferents.