L’Ajuntament ha iniciat el procediment per a la revisió de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics de l’any 2018

tramits24Entre les novetats recollides a la Llei 39/2015 de procediment administratiu que regula la participació dels ciutadans en l'elaboració de reglaments i normatives, i que van entrar en vigor el passat octubre, s’estableix que, previ a l’elaboració d’una norma o disposició de caràcter general, s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’administració, per tal de recollir l’opinió de les persones i organitzacions afectades per la futura norma.

En aquest sentit, juntament amb la publicació de l’edicte informatiu al portal electrònic municipal, l’Ajuntament ha obert un termini de consulta pública de 20 dies hàbils, per tal que la ciutadania i les organitzacions afectades per la revisió de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics, puguin emetre la seva opinió o formular els seus suggeriments al respecte.

Aquestes opinions o suggeriments s’han de presentar a través del portal web, en el tràmit habilitat a aquest efecte.

L’objectiu és facilitar a tota la ciutadania la participació en el procés de revisió i posterior modificació de les ordenances fiscals. Per això, a part d’aquest primer termini de consulta pública, hi haurà un segon termini d’audiència pública un cop estigui elaborada la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2018 i publicat el text al portal web.

Aquest termini, que s’obrirà al mes de juny, serà de 20 dies i permetrà recollir aportacions addicionals sobre el text per part de les persones i de les entitats que estiguin interessades o afectades.

Totes aquestes aportacions es tindran en consideració i han de servir per enriquir i millorar el procés de revisió de les ordenances, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Per últim, la proposta de modificació d’ordenances fiscals que resulti aprovada pel Ple serà exposada públicament i s’obrirà el termini legal de 30 dies hàbils per presentar al·legacions, tal com està previst legalment i s’ha vingut fent sempre.