Davant les condicions meteorològiques i amb la voluntat de protegir els drets i la seguretat de les persones, l’Ajuntament fa una crida perquè els ciutadans i ciutadanes amb risc de patir un tall de llum o de gas per manca de pagament contactin com més aviat millor amb els serveis socials municipals

perfil-verd-300x300És en aquest sentit que les persones o famílies amb risc que els tallin la llum o el gas s’han d’adreçar als treballadors socials del seu CAP o zona de referència per comunicar la seva situació o bé al Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES) si es tracta d’un risc imminent.

L’objectiu és que l’administració local tingui coneixement de tots els casos, i actuar de forma preventiva per evitar situacions de pobresa energètica i els riscos que comporta, tenint en compte les baixes temperatures d’aquestes setmanes. Des del Govern de Sabadell es recorda que la Llei 24/2015, amb el desplegament de la qual està plenament compromès, impedeix a les companyies tallar el subministrament energètic a ciutadans o famílies vulnerables.

Després de les accions impulsades per l’Ajuntament davant la pobresa energètica, les companyies comencen a notificar els casos de risc de tall i a demanar a l’administració local els preceptius informes d’exclusió residencial. Malgrat això, des del Govern de Sabadell es demana a la ciutadania que, independentment del que puguin fer les empreses subministradores, s’adrecin als serveis socials en alguna d’aquestes situacions mencionades. D’aquesta manera es vol reforçar la prevenció i evitar que en cap cas es donin situacions de manca de subministrament per falta de pagament.

Sabadell compromesa amb el desplegament de la Llei 24/2015

Sabadell ha estat capdavantera en l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una llei d’àmbit català que obliga les companyies a informar els ajuntaments i demanar-los informes d’exclusió residencial abans de fer efectiu un tall de subministrament. Si els afectats són persones o famílies vulnerables, no es pot tallar el servei.

El passat desembre, i sis mesos després d’anunciar l’inici del procés sancionador contra les empreses subministradores que incomplissin el protocol de garantia previst a la Llei 24/2015, l’Ajuntament de Sabadell va notificar a les companyies els primers expedients sancionadors. A data d’avui, Acció Social ha lliurat 1.375 informes de vulnerabilitat a les companyies, relacionats amb casos de tall de subministrament o pobresa energètica.