El Govern municipal ha decidit no incrementar els preus per al 2019 als usuaris del servei d’autobús urbà que té concedit a Transports Urbans Sabadell (TUS)

 

L’objectiu és incentivar el transport públic a Sabadell. Aquesta mesura va en la línia de l’aposta per dignificar i invertir en transport públic multimodal, la qual ja ha començat a donar fruits amb l’augment d’usuaris globals del transport públic.

 

Augmenten els usuaris de l’autobús i del tren

Segons dades de què disposa TUS, el nombre d’usuaris que fan servir els autobusos municipals es consolida amb una xifra que supera els 13.100.000 d’usuaris acumulats durant tot el 2018, xifra superior a la del 2017, que va ser de 13.037.186 usuaris. No obstant això, cal tenir en compte que el tancament del Passeig durant uns mesos per acabar-ne els extrems va tenir efectes negatius, que s’han recuperat a bastament durant l’últim trimestre de l’any amb l’entrada de millores de serveis. Entre aquestes millores cal destacar la llançadora al barri de Can Llong, que també serveix perquè els alumnes de l’Institut Castellarnau facin cap a la plaça d’Espanya. La consolidació a l’alça dels usuaris d’autobús és molt positiva si es té en compte que va paral·lela a l’augment espectacular d’usuaris del tren.

Pel que fa a les dades que facilita Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, del 20 de juliol de 2017 al 19 de juliol de 2018 es va produir un augment d’1.445.089 usuaris, que representa un increment del 66%, gràcies a l’entrada en funcionament de les tres noves estacions de la línia. Cal destacar que d’aquests, prop d’1M de desplaçaments són interns entre les estacions de Sabadell. Per tant, pot ser dit que la ciutadania també percep i fa servir el tren com a metro per moure’s per dins de la ciutat.

Val a dir que aquestes millores en bus i tren van acompanyades per les millores per a vianants i ciclistes –amb la incorporació del carril bici de l’avinguda de la Concòrdia o, properament, amb la transformació del carrer de Sant Pere, per exemple­. Millores que fan que puguin circular de forma més segura i agradable. Ben aviat n’hi haurà una altra, que és la nova senyalització dels aparcaments públics que hi ha al centre, la qual entrarà en funcionament durant el primer semestre de 2019.

Les xifres exposades i el fet que l’increment elevat d’usuaris del tren no vagi en detriment del nombre d’usuaris d’autobús indica, a parer dels responsables municipals, que pot voler dir que persones que abans anaven amb cotxe ara es desplacen amb transport públic, fet que redunda en una millora de la qualitat de la ciutat en aspectes com ara el soroll o les emissions de gasos contaminants.