Amb un pressupost de més de 200 mil euros, l’actuació permetrà col·locar-hi una zona amb elements lúdics per a adolescents i un espai amb arbres i zona d’estada

 

La Junta de Govern ha adjudicat el contracte per arranjar la plaça de Montcortès, al barri de Torre-romeu. L’obra té per objectiu, d’una banda, incidir en l’obra civil i la jardineria d’aquest espai, la qual s’ha adjudicat per 108.719,42 € i té un termini d’execució de 3 mesos. I, d’altra banda, instal·lar-hi mobiliari i diversos elements per dur-hi a terme activitats lúdiques, obra per valor de 103.583,45 € i un termini d’execució d’un mes i 15 dies hàbils. El cost total és, doncs de 212.302,87 €.

Aquesta actuació reforça les actuacions de millora que el Govern municipal ja ha impulsat al barri, com ara la construcció del nou mur del carrer de l’Onyar; la nova plaça i el carrer de Benidorm, i la pacificació de la cruïlla del carrer del Llobregat cantonada amb la ronda de l’Ebre, entre altres.

 

Actuacions fruit de la participació dels joves del barri

Per arribar a la solució adoptada, s’ha tingut en compte l’estudi que s’ha fet de totes les àrees de joc del barri de Torre-romeu, el qual ha constatat la falta d’espais de lleure i d’activitats lúdiques per a joves i adolescents. Es tracta d’espais necessaris per tal de que els usuaris de més de 14 anys puguin relacionar-se, desenvolupar diferents habilitats i evitar el sedentarisme en aquesta franja d’edat.

Per això un dels aspectes més importants d’aquest projecte ha estat incloure algunes de les aportacions que es van recollir dels mateixos joves del barri. Aquestes idees van sorgir a partir d’una sessió de treball per configurar la plaça de Montcortès com un espai obert d’activitats lúdiques per als joves i adolescents del barri.

 

Dos grans espais diferenciats

A la nova plaça hi haurà, d’una banda, l’espai on es distribuiran tots els elements lúdics per a joves i adolescents i, de l’altra, l’espai amb arbres i una zona d’estada. Un dels dos camins principals connectarà aquests dos espais longitudinalment i anirà acompanyat per l’arbratge existent. L’altre camí principal, perpendicular a l’anterior, separarà aquestes dues zones i connectarà la plaça amb el Centre Cívic de Torre-romeu.

L’espai obert d’activitats lúdiques es dividirà en quatre: una zona amb una pista multifuncional, una zona on es podrà jugar a ping-pong, una zona on fer exercicis físics i una darrera zona on patinar. A l’hora de triar els elements que formen part d’aquests quatre espais s'ha tingut en compte que els aparells permetin un ampli ventall d'activitats lúdiques per als usuaris de més de 14anys. Alhora, això permet ser configurat com a lloc de trobada i reunió del jovent.