Afecta prop d’un miler d’habitatges i deixa l’Ajuntament sense interlocució per aturar desnonaments

 

El Govern municipal de Sabadell denuncia que des del dilluns passat, 1 d’octubre, creix el risc d’emergència habitacional a la ciutat, ja que el BBVA s’ha venut tots els actius immobiliaris. Ho han fet públic avui Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, i Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social, després de saber que aquesta entitat bancària ha traspassat tots els immobles que tenia cap a una nova entitat, Cerberus, i que aquesta els gestionarà mitjançant una societat anomenada Divarian.

Concretament a Sabadell, aquesta operació afecta prop d’un miler d’habitatges: 200 dels quals són en règim de lloguer, 100 estan cedits a l’Agència de l’habitatge de Catalunya (AHC), 250 que ara mateix estan ocupats i uns 400 que estan buits.

Aquesta venda d’actius immobiliaris provoca que l’administració municipal perdi la interlocució que fins ara tenia davant dels casos de desnonament. El cas és que, des de fa 2 anys, es va consensuar una moratòria per aturar els desnonaments gràcies a un avis previ i a una valoració de cada cas, fent una proposta de lloguer social en casos de vulnerabilitat acreditada. Això ara no és possible perquè no hi ha interlocució a l’altra banda.

Aquesta venda d’actius immobiliaris provoca que l’administració municipal perdi la interlocució que fins ara tenia davant dels casos de desnonament. Fa 2 anys, es va poder aconseguir que l’avís previ al desnonament facilités, amb una valoració prèvia de cada cas, una moratòria per aturar els desnonaments i alhora articular una proposta de lloguer social en casos de vulnerabilitat acreditada. Això ara no és possible perquè no hi ha interlocució a l’altra banda.

Glòria Rubio ha destacat que "aquesta situació se suma al drama provocat pel fet que el rescat de la banca va ser la conseqüència d'unes lògiques pròpies del capital i no pas per trobar una solució a l'emergència residencial. I la venda d'actius amb què ens trobem ara segueix únicament aquesta lògica."

 

Intervenció social en exclusió residencial

Aquesta situació provoca tensió en la intervenció dels professionals, a causa de la planificació a la urgència sobrevinguda, indefensió a la ciutadania, fragilitat davant llançament i més nombre de menors al carrer. Per aquest motiu l’Ajuntament treballa en un protocol per atendre la urgència i la imprevisió amb el Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES).

En els últims anys, les prestacions econòmiques per accés a nou habitatge, pensió i altres alternatives residencials han tingut un creixement constant. Si el 2015 la despesa va ser de 295.413 euros i el 2016 de 461.256 euros, el 2017 va decréixer lleugerament i es va situar en 436.750 euros. Per a l’any actual es preveu que la despesa arribarà als 470.000 euros.

Ara mateix a Sabadell hi ha uns 250 habitatges ocupats propietat del BBVA, dels quals s’està intervenint en un total de 189. D’altra banda, dels aproximadament 100 d’habitatges cedits pel BBVA a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 41 s’han pogut regularitzar i 34 tenen informes enviats i s’està pendent de resposta. La mitjana a la nostra ciutat és de 15 desnonaments de pisos d’aquesta entitat bancària cada dues setmanes.

En aquest sentit, l’alcalde de Sabadell té demanada una reunió amb la Generalitat per tractar l’emergència habitacional i per trobar una solució per recuperar la Llei 24/2015 al més aviat possible, petició que a dia d’avui encara no té resposta.