És realment vergonyós que el govern presenti com a Pla de xoc als barris allò que era un deute històric dels governs del PSC i que el govern de transformació va deixar a punt d’inici ara fa un any. 

 

En el marc de les aportacions al Pla de Xoc, recordem al govern municipal que cal activar la materialització de les actuacions ja previstes en l’àmbit de l’espai públic. És imprescindible que es concreti un calendari de desenvolupament de les obres en curs i es recuperin els projectes que el govern sembla haver amagat als calaixos.

 

Des de la Crida per Sabadell destaquem la importància de la millora de l’espai públic, encara no recuperada dels efectes de la manca d’inversió del període 2010-2015 i també la importància que l’administració municipal actuï també de motor econòmic. Cal, doncs, assegurar que es duen a terme d’entrada els projectes ja previstos, entre els quals molts d’ells llargament reivindicats pel veïnat  recollits en el marc del projecte Construint Ciutat. Durant el mandat anterior es van reiniciar grans projectes i no ens podem permetre que ara es tornin a encallar. Vista la improductivitat del primer any de mandat i el context actual, és evident cal reforçar la capacitat d’actuació de l’Ajuntament.  

 

Per fer-ho és necessari dotar de més recursos humans, reforçant l’equip de projectes d’espai públic per poder dur a terme totes aquestes actuacions.

 

Entre les actuacions ja programades destaquen:

Parcs

·         Parc de les Aigües, Fase 3. Adjudicada el maig de 2019.

·         Parc del Nord. Desenvolupament del projecte guanyador del concurs idees.

·         Parc de Can Rimbles. Projecte Construint ciutat. Priorització de les actuacions i calendari realització.

 

Espai públic

·         Urbanització Soterrament Can Feu. Desenvolupament del nou concurs d’idees.

·         Àrea de joc Vapor Turull. Projecte ja dotat pressupostàriament i amb projecte a punt, fruit del construint ciutat.

·         Remodelació de 150 àrees de jocs infantils i 15 places.

·         Projecte d’urbanització de la plaça de la Vall d’Aran

·         Accés escola Pau Casals. Projecte Construint ciutat

·         Carrer Calvet d’Estrella, integració de les places Montserrat Roig i .

·         Plaça Fidela Renom. Pendent resoldre suspensió pagaments.

·         Pla Director Arbrat viari (reposició de baixes) i actuacions de remodelació

·         Fonts públiques

·         Umbracle Passeig de la Plaça Major

 

Actuacions en el Viari 

·         Carrer Tres Creus i resta d’actuació del Pla del Centre

·         Rotonda carrer Calders - N150

·         Pla millora ferms - asfaltat

·         Escales CC Torre Romeu

·         Clavegueram, al carrer de Madrazo i al carrer del Ripoll

 

A aquestes actuacions que cal accelerar, pel seu paper com a programa de despesa pública, cal afegir-hi les actuacions de millora de l’espai públic que es derivin de les necessitats de mobilitat de transformació dels eixos cívics de ciutat i dels eixos cívics de barri. Així mateix, són urgents també les actuacions d’ampliació de l’espai públic al voltant d’equipaments escolars i els nous carrils bicicleta.

 

Entre aquestes actuacions destaquen les actuacions per donar continuïtat i millorar accessibilitat dels recorreguts de vianants aconseguint voreres contínues en els eixos cívics de ciutat. Destaquem que aquestes actuacions, com moltes altres en l’àmbit de la millora de l’espai públic, es podrien dur a terme mitjançant plans d’ocupació, ampliant la limitadíssima proposta fet per part del govern en aquest aspecte. 

 

Sense la llei Montoro que el govern del PSOE-PODEMOS ha mantingut encara, algunes d’aquestes actuacions ja estarien avançades perquè s’haurien pogut incorporar directament a pressupost i no fer servir mecanismes que tenen com a objectiu poder disposar de diners que d’altra banda haurien hagut d’anar a les entitats financeres.

 

La Millora dels jocs infantils, un projecte iniciat el 2018.

Celebrem l’inici de les actuacions de millora dels jocs infantils, un projecte en el qual vam començar a treballar a principis de l’any 2018. El procediment per contractar la remodelació i renovació de 152 àrees de jocs infantils, amb un pressupost de 1,9 M€, es va iniciar el novembre de 2018. Les actuacions queden repartides pels diferents districtes de Sabadell i afecten a més del 60% de totes les àrees de joc infantil de la ciutat.

 

A les àrees on s’actuarà, hi ha elements de joc on falta alguna peça i altres que en tenen alguna de deteriorada i que cal reposar o canviar. També s’actua en els paviments de seguretat, afegint sorra o ull de perdiu o arranjant el cautxú als tancaments que no compleixen el requisit que defineix la norma i substituint cartells indicatius, entre altres. Les obres es van adjudicar el novembre de 2019 per 1,6 milions d’euros.

 

Valoració manca de retorn Pla de reactivació Post-COVID

Fa setmanes que esperem una trobada dels partits de l'oposició per poder seguir parlar-ne. El dimecres 27 de maig en una reunió que va decebre a tota l'oposició el govern ens van emplaçar a la següent setmana. La reunió mai es va produir i des d’aleshores seguim esperant novetats. A hores d’ara pensem que tot el procés participatiu no sigui més que una façana per justificar el seu pla, amb canvis mínims i frustrant un cop més la participació de tots i totes. Ni debat, ni diàleg, ni acord, ni pacte. El govern municipal ha incomplert un compromís que intuíem buit.