Ha estat així per la manca de suports d'altres forces polítiques, però la Crida es manté ferma i serà una condició clau per conformar un nou Govern de Transformació

 

El punt de la revisió d'ofici per a la nul·litat del contracte amb SMATSA ha estat retirat de l’ordre del dia del Ple Municipal per no tenir els suports necessaris per a la seva aprovació.

La situació d'incompliments flagrants per part de l’empresa contractada - 74% dels serveis sense control GPS, incompliments del 40% en l’escombrat manual, del 64% en l’escombrat mecànic de voreres, del 78% en el rentat de contenidors - i la impossibilitat corroborada de corregir-ho ens empenyia a dur al ple de l’abril l'aprovació de la revisió d'ofici per a la nul·litat del contracte.  

Aquesta revisió ja es va aprovar al Ple, amb el suport dels partits de govern, el gener del 2017. Aquella revisió no va arribar a la Comissió Jurídica Assessora, l’informe de la qual és preceptiu per a declarar la nul·litat del contracte, perquè l’expedient del contracte estava en mans del jutjat d’instrucció del cas Mercuri. Des del febrer d’aquest any disposem de còpia compulsada de l’expedient i, per tant, ara sí podíem iniciar la revisió d’ofici amb tota la documentació necessària.

D’altra banda, del procés judicial del Mercuri, en què s'investiga una presumpta adjudicació il·lícita, es podria derivar una anul·lació del contracte. Però això pot passar d'aquí un o més anys i entenem que hi ha motius jurídics fonamentats perquè el contracte pugui ser declarat nul. Recordem, un cop més, que l’empresa està fent, globalment, la meitat de la neteja viària i ens està facturant uns cent mil euros mensuals que no es corresponen als preus de la seva oferta.

Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals: «Anunciem la retirada del punt de l’ordre del dia amb un cert punt de ràbia perquè ho teníem a l'abast, es podria haver aprovat com es va fer el gener del 2017.  És un compromís de govern i no un de qualsevol, sinó un de principal».

Les diferències dins del govern sobre la gestió de la situació a SMATSA han estat públiques des del novembre, quan la direcció de l’empresa va utilitzar l'amenaça dels acomiadaments per evitar que l'Ajuntament apliqués la Instrucció Tècnica de Facturació. La ITF té per objectiu garantir que s’apliquin els preus de l’oferta als serveis efectivament realitzats.

La direcció d'SMATSA, en el seu afany de bloquejar les actuacions de control i fiscalització de l’Ajuntament ha posat 6 contenciosos administratius, ha demanat cautelars a la via administrativa i posteriorment a la penal,  ha posat una querella a tècnics i regidors per complir amb les seves obligacions de fiscalització, ha ignorat els requeriments perquè corregeixi els incompliments i ara utilitza les liquidacions per generar inquietud sobre el pagament de les nòmines com anteriorment va fer amb el xantatge dels acomiadaments si s’aplicava la ITF.

Per últim, a la Crida per Sabadell no ens faltarà mai contundència per reclamar a una empresa contractada que compleixi amb el contracte a què està subjecte, no ens faltarà contundència a reclamar els diners públics que se’ls està pagant, mes a mes, per sobre dels preus de la seva oferta, és a dir, indegudament. Hem trobat a faltar aquesta determinació, aquesta contundència, entre els nostres socis de govern.

Anna Lara: «A la Crida per Sabadell, en aquest mandat, hem comprovat els límits de la institució i també la falta de coherència dels nostres socis de govern. La fiscalització és un element essencial per la lluita contra la corrupció. Aturar-se és un error. Les raons per votar a favor de la revisió d’ofici el 2017 no han canviat. Però ara no s’han atrevit».

Glòria Rubio: "Aquesta és una mostra més de fins on arriben els tentacles del Mercuri. Nosaltres ens mantindrem fermes, a diferència del que estan fent altres forces."

La revisió d’ofici per a la nul·litat del contracte serà un punt clau, una condició indispensable, per a la Crida de Sabadell de cara a la possibilitat de conformar un nou govern de transformació en el proper mandat.