La sessió constata els efectes de l’estratègia judicial de l’empresa com a tàctica dilatòria. 

 

La Crida valora positivament la solvència de les compareixences del personal tècnic municipal atesa la feina feta durant el darrer mandat  

 

Des de la Crida per Sabadell volem fer públiques unes primeres valoracions de les compareixences tècniques a la Comissió Especial sobre el contracte  de recollida i tractament de residus, amb la voluntat que els treballs de la Comissió siguin coneguts per la ciutadania ja que el ROM impedeix que siguin sessions públiques. 

 

Els compareixents tècnics de la primera jornada van fer per una banda un repàs del contracte i del seu desenvolupament, elements que de fet justificaven plenament la tasca de fiscalització del contracte amb SMATSA i el desenvolupament dels expedients oberts un cop constatades les diverses irregularitats. Alhora, en la sessió es va fer un repàs dels aspectes judicialitzats per tal de dirimir els diferents contenciosos que ha presentat l’empresa contra l’Ajuntament i vist en el seu conjunt es constanta que tenen per objectiu posposar l’efecte de les  mesures econòmiques i funcionals davant els incompliments denunciats públicament per l’administració local en el mandat anterior, dilatant tots els procediments judicials amb tots els recursos possibles. 

 

El cobrament del deute de les liquidacions segueix encallat

A més de la sessió de la  comissió informativa, aquestes darrers setmanes cal sumar algunes altres qüestions que tenen a veure amb la relació d’aquesta empresa amb l’Ajuntament i que el govern ha preferit gestionar sense publicitar a la resta del grups, excepte quan se li ha preguntat directament al plenari. 

 

El departament de Tresoreria de l’Ajuntament té sobre la taula (des del mes de juliol, i amb un termini màxim de resposta de 6 mesos) una petició de SMATSA per saber si les quantitats que té pendents d’abonar a l’Ajuntament, corresponents a les liquidacions a favor de l’Ajuntament dels exercicis 2015 i 2016, poden ser pagades a terminis. Aquest és un aspecte de gran rellevància ja que el pagament de més de 2M€ tindria un efecte evident sobre la solvència-viabilitat de l’empresa  Ens ha sorprès doncs que l’empresa substituís 5 mesos i fora de termini la documentació d’aval presentada sense que ningú li requerís - ja que no consta en l’expedient al que aquest grup ha tingut accés. La documentació fou entrada el 23 de desembre, just 10 dies abans que l’Ajuntament hagués de donar resposta i quan, recordem, tresoreria podia haver respost mesos abans. A data d’avui, havent consultat l’expedient divendres 10 de gener, tampoc tenim constància que s’hagi fet cap resolució per part de Tresoreria quan de fet és obligatori haver resolt ja la sol·licitud, ja sigui allargant el termini de forma motivada o responent a la sol·licitud. En cas de no resolució, la resposta és denegatòria per silenci administratiu. 

 

Tot i que ens hem interessat en diverses ocasions tampoc tenim constància de si avancen en l’expedient de liquidació en relació als serveis realment prestats per l’empresa de l’any 2017, estudi que fa més de 6 mesos es trobava quasi finalitzat. 

 

Tot plegat ens preocupa i molt, per la desidia en la fiscalització per part del govern, la dilació en aspectes específics - implantació dels mauis -, però també en el seu conjunt sobre com s’afronta aquest problema per part d’aquest govern PSC-Podemos. Des de la Crida per Sabadell seguirem treballant i fent tot el possible per a que el govern segueixi  la fiscalització del servei, perquè cal que l’empresa presti els serveis als que es va comprometre, perquè la ciutat tingui el servei de neteja que es mereix, i que en cap cas no podem seguir pagant per serveis que la ciutat no obté.