La formació també va presentar a la Junta de Portaveus una moció contra la militarització de les fronteres i de suport a les refugiades no reconegudes com a tal

 

Moció sobre la lliure circulació de les persones

Recentment es va aprovar una moció per acollir persones que fugen a causa del cop d’estat dels Talibans a l’Afganistan, amb la que estem plenament d’acord i en compartim el sentit. Tanmateix, sense desmerèixer en cap cas la crisi actual a l’Afganistan o la del 2015 a Síria, cal posar sobre la taula que les problemàtiques relacionades amb les persones en cerca de refugi no existeixen només quan hi ha càmeres de televisió.

La regidora Nani Valero exposa: "Des de l’auge de l’anomenada crisi de refugiades del 2015 fins a dia d’avui, malgrat el buit mediàtic, la situació ha seguit sent crítica a molts indrets: la ruta dels Balcans, el passos de Líbia, el de l’estret i el de Canàries… Milers i milers de vides trencades per motius molt diversos que no reben el mateix reconeixement segons la nacionalitat que tinguin i que tot sovint no veuen garantits els drets que tenen com a sol·licitants d’asil, contribuint de forma directa a que moltes persones optin per vies molt perilloses."

Entre aquestes persones que no se les reconeix com a refugiades es troben totes aquelles que s’han vist afectades per situacions de crisi ambiental que han fet impossible continuar vivint a on ho feien. Aquest fenomen, arran de la crisi climàtica en la qual ens trobem, només anirà en augment (probablement fins a nivells catastrofics si no fem immediatament un gir rotund) i cal que de forma urgent es reconeguin els drets de les refugiades ambientals.

Nani Valero conclou: "Davant de tot això la Unió Europea i els seus estats membres no només vulneren sistemàticament els drets humans per omissió, sinó que a més prenen un paper actiu en una dinàmica criminal de militarització de les fronteres i vulneració sistemàtica dels drets humans. Per tot això ahir vam traslladar a la Junta de Portaveus la moció que ha difós el Centre Delàs (un centre referent en aquest àmbit) perquè els ajuntaments es posicionin."

 

Moció sobre la distribució de mercaderies

La regidora Anna Lara comença: "Tal com apunta la Nani amb la moció que vam presentar ahir a la Junta de Portaveus, la crisi climàtica té conseqüències en tots els àmbits de la vida. Per això, de cara al Ple de setembre, hem presentat una moció per millorar la sostenibilitat en la distribució de mercaderies a la ciutat."

Durant els darrers anys hem vist un creixement exponencial de la distribució de mercaderies a domicili i el creixement de veritables monstres empresarials dels quals Amazon n’és el màxim exponent. Algunes de les conseqüències d’aquest fenomen és el creixement de les emissions, la congestió circulatòria i la destrucció del petit comerç. Una vegada més es privatitzen els guanys i es socialitzen les pèrdues. I les grans empreses, que són les principals fonts d’emissions i de destrucció del territori, no assumeixen les responsabilitats de les seves accions.

Per això, presentem una moció al Ple Municipal de setembre que té una doble vessant:

  • Fomentar la intercooperació municipal per establir una taxa per gravar les grans corporacions de venta en linia pel gran flux de circulació que generen als municipis.
  • Establir un o diversos punts a la ciutat on es centralitzi l’arribada de mercaderies per tal de reduir la distribució motoritzada dins la ciutat i finalitzar-la amb mitjans de transport sostenibles.

Anna Lara continua: "La crisi climàtica ens obliga a trobar respostes que redueixin les emissions en el seu global, que siguin sostenibles des del punt de vista ecològic, però també ens cal que la resposta sigui sostenible i justa des del punt de vista social. Malgrat l’emergència, el govern municipal està treballant amb una lentitud incomprensible en el PMUS i en el conjunt la tan necessària reformulació de la mobilitat urbana. Mentrestant, bloquegen deliberadament plans tan importants com el Pla Director de la Bicicleta."

Les declaracions climàtiques no tenen sentit si no van acompanyades d’accions reals, concretes i arrelades al territori. Tampoc no n’hi ha prou amb declaracions i campanyes comunicatives de suport al comerç local. Calen mesures concretes per fomentar-lo alhora que s’actua perquè les macrocorporacions no arrasin amb tot amb la impunitat amb la qual ho estan fent.