Aposten per “desfeminitzar, col·lectivitzar i democratitzar les tasques de cura”

llb_00804_103_llb7620La Crida per Sabadell ha manifestat que és necessari “fer un replantejament” en la promoció de la salut per a “baixar-la als barris i corresposabilitzar tota la població”. Míriam Ferràndiz, portaveu de la formació municipalista i número 4 de la llista, ha apuntat que és “imprescindible i de justícia acabar amb la feminització de les tasques de cura” i que cal que tots els agents socials i de l'administració pública treballin per avançar cap un “model integral per al manteniment i millora de la salut”. En aquesta línia Ferràndiz ha destacat la necessitat d'establir “taules interdisciplinàries per barris”. Aquestes taules seríen impulsades coordinadament entre els departaments municipals de Salut, Serveis Socials, Educació i Joventut així com els Centres d'Atenció Primària i les associacions que ofereixen propostes de salut integrativa. També tindria un paper protagònic la representació veïnal.

En aquesta línia, Ferràndiz ha destacat també la proposta de crear les “xarxes d'agents de salut de proximitat per a poder interactuar amb els diferents col·lectius” i que aquestes hauran de rebre “un reconeixement públic” en la “important labor de la seva tasca”. Ferràndiz ha posat alguns exemples com la xarxa de mares “expertes” que voluntàriament promocionin la lactància materna, la xarxa de joves que facin tasques de prevenció en el consum d'alcohol i drogues en espais d'oci, la xarxa de mares i pares que transmetin experiències educatives en habilitats socials o la xarxa d'adults i persones grans que promoguin l'activitat física i l'alimentació saludable. Finalment, Ferràndiz ha valorat la necessitat de “col·lectivitzar les tasques de reproducció i cures” i ha criticat durament les retallades que “ens han desposseït de drets bàsics amb un clar biaix de classe”.